Apteekkien verkkopalveluiden sivujen laadun arviointi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304466
Title: Apteekkien verkkopalveluiden sivujen laadun arviointi
Author: Veijonen, Krista
Date: 2014-11
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304466
Abstract: Verkkoliiketoiminta on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosina. Vuonna 2006 perustettiin ensimmäinen ei-lääkkeellisiä tuotteita myyvä apteekin verkkokauppa Suomessa. Vuodesta 2011 on ollut mahdollista toimittaa asiakkaalle myös itsehoito- ja reseptilääkkeitä verkon kautta. Tämä on lisännyt suomalaisten apteekkareiden kiinnostusta verkkoliiketoimintaan. Muutamassa vuodessa apteekkien verkkopalveluiden määrä on noussut paristakymmenestä yli sataan palveluun. Apteekkien verkkopalveluiden avaaminen edellyttää omistajaltaan voimassa olevaa apteekkilupaa. Työn tavoitteena oli tarkastella suomalaisten apteekkien verkkopalveluiden n=21) sivujen laatua. Tarkoituksena oli myös testata kirjallisuuden pohjalta luotujen kriteerien avulla luodun arviointilomakkeen toimivuutta. Laadun osalta arvioidaan sivujen käytettävyyttä, turvallisuutta, sivuston rakennetta, informaation saatavuutta ja sisältöä ja sivujen visuaalisuutta. Apteekit valittiin Lääkealan kehittämis- ja turvallisuuskeskus Fimean luettelosta laillisista verkkopalveluista satunnaisotoksella. Tulosten perusteella suomalaiset apteekkien verkkopalvelut olivat laadukkaita ja noudattivat vakiintuneita verkkokauppatapoja. Esimerkiksi tuoteryhmäjaottelu oli useimmiten sijoitettu sivuston vasempaan laitaan tai ostoskori oli sijoitettuna oikeaan yläkulmaan. Sivustojen käytettävyys oli hyvällä tasolla, kuitenkin esimerkiksi hakutoiminnoissa oli kehitettävää kuten myös tekstin koossa. Turvallisuuden osalta lähes kaikissa oli sekä viranomaisen että omistajan riittävät yhteystiedot näkyvillä. Itsehoitolääkkeiden ostorajoituksissa oli joissain verkkopalveluissa kehitettävää. Tuotteista annettu informaatio oli kattavaa ja tuotteista oli käytetty kuvia. Määräysten mukainen lääkeneuvonta toteutui kaikissa, vaikka se oli joissain verkkopalveluissa hankalasti löydettävissä. Vain viidessä palvelussa asiakkaan oli mahdollista ostaa reseptilääkettä. Kaikissa verkkopalveluissa asiakas tunnistettiin määräysten mukaisesti, mutta vain yhdessä lääkemääräyksen vaativia tuotteita pääsi selailemaan. Pääsäänöisesti kaikissa verkkopalveluissa toteutuivat Fimean määräyksen apteekkien verkkopalveluista vuodelta 2011 mukaiset vaatimukset tämän tutkimuksen kannalta merkityksellisin osin. Verkkokauppojen ja verkossa tapahtuvan asioinnin nopea yleistyminen lisäävät tarvetta tutkia verkkopalveluiden laatua. Tässä tutkimuksessa arvioidut suomalaiset apteekkien verkkopalvelut olivat suomalaisen viranomaisen määräyksien mukaisia ja noudattavat pitkästi verkkokauppojen vakiintuneita käytäntöjä rakenteissaan.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: verkkoapteekki
apteekkien verkkopalvelu
laatu
laadun mittaaminen
saavutettavuus
turvallisuus
itsehoitolääke
reseptilääke


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Krista Veijonen ... vujen laadun arviointi.pdf 84.17Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record