Miten valmistaudun apteekkihakuun ja apteekin haltuunottoon? 2010-luvulla ensimmäisen apteekkiluvan saaneiden apteekkareiden näkemyksiä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304549
Title: Miten valmistaudun apteekkihakuun ja apteekin haltuunottoon? 2010-luvulla ensimmäisen apteekkiluvan saaneiden apteekkareiden näkemyksiä
Author: Kangas, Johanna
Date: 2016-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304549
Abstract: Tämän projektityön tavoitteena oli selvittää, miten ensimmäisessä apteekissaan toimivat apteekkarit valmistautuivat apteekkihakuun ja apteekin haltuunottoon. Tavoitteena oli saada lisätietoa siitä, mitä konkreettisia toimenpiteitä hakijat tekivät hakiessaan apteekkilupaa ja miten he valmistautuivat ennakkoon apteekin haltuunottoon. Lisäksi tavoitteena oli saada hyödyllistä informaatiota apteekkarin uraa suunnittelevien proviisorien käyttöön, jotta he voivat systemaattisesti kehittää apteekin hakuvalmiuksiaan ja mahdollisesti välttää ”sika säkissä” -apteekkihaut sekä lisätä tietämystään apteekin haltuunottoa edeltävien asioiden suunnittelussa. Projektityö toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka metodina oli teemahaastattelut. Tutkimuksessa haastateltiin länsi- ja eteläsuomalaisia apteekkareita (n=10) kasvokkain ja puhelimitse. Mukavuus-otantaa käyttäen lähetettiin 19 apteekkarille sähköinen saatekirje, jossa tiedusteltiin heidän halukkuuttaan osallistua tutkimukseen. Kahdeksan apteekkaria jätti osallistumatta tutkimukseen ja yksi apteekkari jouduttiin hylkäämään, koska valintaperusteet eivät täyttyneet apteekkarin saatua samanaikaisesti apteekkiluvan toiseen apteekkiinsa. Tässä projektityössä korostui näkemys siitä, että haastateltavat hakivat ensimmäistä apteekkilupaansa lähinnä apteekin maantieteellisen sijainnin ja reseptuurin perusteella. Apteekin taloudelliset tunnusluvut vaikuttivat myös hakukriteereihin. Haastateltavien mielestä ennakkoon tehtävä taustatyö koettiin hyödylliseksi, vaikka siihen kului aikaa. Kauempana sijaitseviin apteekkeihin ei lähdetty pääsääntöisesti tutustumaan, vaan hakija päätyi lähinnä apteekkarilta, apteekin ja paikkakunnan kotisivuilta saatujen tietojen perusteella ratkaisemaan hakeako vai ei kyseistä avoinna olevaa apteekkilupaa. Haastateltavien mukaan on varattava riittävästi aikaa apteekin haltuunottoon valmistautumiseen. Avoimuus ja luottamus ovat apteekkikaupan perusta, johon oman panoksensa erityisosaamisellaan tuovat myyjän ja ostajan apteekkikaupan arviomiehet. Ammatillinen kompetenssi apteekkarin uralle ilmeni haastateltavien säännöllisellä ja monipuolisella kouluttautumisella, joka oli alkanut jo proviisorina toimiessa. Erityisesti Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot oli suosittu, sillä yhtä apteekkaria lukuun ottamatta, kaikki olivat suorittaneet PD-opinnot.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: apteekki
apteekkilupa
haltuunotto
ammatillinen kompetenssi
itsensä johtaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PD-projektityö Johanna Kangas_final.pdf 595.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record