Improvisaatio pop/jazz -laulunopetuksessa oppijakeskeisyyden näkökulmasta: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus opettajan tehtäviin ja työtapoihin improvisaation opettamisessa.

Show simple item record

dc.contributor.author Nieminen, Linnea
dc.date.accessioned 2019-08-13T11:42:42Z
dc.date.available 2019-08-13T11:42:42Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/304551
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2019081324100
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa perehdyn improvisaation ja luovan tuotannon opettamiseen pop/jazz -laulutunnilla. Tarkastelen aihetta oppijakeskeisyyden näkökulmasta. Olen etsinyt tietoa siitä, minkälaisia työtapoja improvisaation opettamisessa tyypillisesti käytetään ja näkökulmia siihen, millä tavoin opettaja voi tukea improvisaation oppimisen prosessia. Tutkielma on tetoutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jossa tutkimuskysymykseni on: Millä tavoin opettaja voi tukea improvisaatiotaitojen kehittymistä pop/jazz -laulupedagogiikassa oppijakeskeisesti? Tutkielmassa erittelen improvisaation moninaista käsitettä ja sen asemaa pop/jazz -laulun kontekstissa. Käyn läpi oppijakeskeisyyden periaatteita ja näiden soveltamista laulutunnilla sekä yksilöopetuksessa. Aihetta käsitellään opettajan näkökulmasta. Improvisaation opettamiseen on useita opetusmenetelmiä, joista kolme keskeisintä lienevät autiviivinen, teoreettinen ja instrumentaalinen menenelmä. Esittelen nämä kolme menetelmää tulosluvussa, jossa käyn läpi myös kunkin menetelmän haasteet ja joitakin käytännön esimerkkejä menetelmän hyödyntämisestä laulutunnilla. Tutkimukseni on argumentti improvisaation opettamisen puolesta, ja tutkielmasta välittynee myös oma kiinnostukseni lauluimprovisaatiota kohtaan. Improvisaatio on keskeinen osa kokonaisvaltaista musiikinopetuksessa, ja sen ymmärtäminen on tärkeää jokaiselle musiikkikasvattajalle. fi
dc.format.extent 29 fi
dc.language.iso fin fi
dc.title Improvisaatio pop/jazz -laulunopetuksessa oppijakeskeisyyden näkökulmasta: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus opettajan tehtäviin ja työtapoihin improvisaation opettamisessa. fi
dc.subject.ysa jazz fi
dc.subject.ysa improvisaatiot fi
dc.type.ontasot kandidaatin tutkielma fi
dc.contributor.organization Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus fi
dc.format.content fulltext fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kandidaatintutkielma_FINAL_nieminen.pdf 206.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record