Oppijalähtöisyys pianonsoiton pedagogiikoissa

Show simple item record

dc.contributor.author Koskinen, Konsta
dc.date.accessioned 2019-08-13T12:04:34Z
dc.date.available 2019-08-13T12:04:34Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/304553
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2019081324101
dc.description.abstract Pianopedagogiikkaa on harjoitettu niin kauan kun on ollut pianomusiikkia. Perinteisen, klassisen pianopedagogiikan rinnalle on kehitetty viime vuosisadan aikana uusia pedagogisia näkökulmia. Vapaa säestys ja populaarimusiikin pedagogiikka eroavat perinteisestä pianopedagogiikasta monin tavoin, esimerkiksi oppimistapojen ja -tottumusten saralla. Tässä kandidaatintutkielmassa tutkin oppijalähtöisyyttä ja pianopedagogiikkaa oppijalähtöisyyden kontekstissa. Perehdyn erityisesti populaari- ja klassisen musiikin pianopedagogiikkaan ja siihen, miten oppijalähtöisyyttä on toteutettu kyseisissä pedagogiikan muodoissa. Tutkimuskysymykseni on: Miten musiikkikasvattaja voi toteuttaa oppijalähtöisyyttä klassisen musiikin ja populaarimusiikin pianopedagogiikoissa? Tutkimukseni avartaa populaari- ja klassisen musiikin pianopedagogiikan luonteita sekä tarjoaa näkökulmia niiden kehittämiseen. Tutkimuskirjallisuuden perusteella klassisen musiikin soitonopetus ymmärretään usein ’treenauttamisena’ pikemmin kuin opetuksena, joka johtuu opetuksen painotuksen olevan teknisten elementtien kehittämisessä ja niiden soveltamisessa tulkintaan. Vapaan säestyksen pedagogiikan tavoitteena olla oppijalähtöistä, vaikka tiettyjen teknisten harjoitteiden osa on soitonopinnoissa huomattava. Tietyt systemaattiset harjoitteet saattavatkin rajoittaa oppijan omien musiikillisten näkemysten kehittymistä. fi
dc.format.extent 24 fi
dc.language.iso fin fi
dc.title Oppijalähtöisyys pianonsoiton pedagogiikoissa fi
dc.subject.ysa musiikki fi
dc.subject.ysa klassismi fi
dc.subject.ysa piano fi
dc.subject.ysa pedagogiikka fi
dc.subject.ysa populaarimusiikki fi
dc.type.ontasot kandidaatitn tutkielma fi
dc.contributor.organization Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus fi
dc.format.content fulltext fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kandidaatintutkielma_190731_ok2.pdf 196.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record