Miten venäläinen apteekkitoiminta poikkeaa suomalaisesta?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304588
Title: Miten venäläinen apteekkitoiminta poikkeaa suomalaisesta?
Author: Aronurmi, Mila
Date: 2014-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304588
Abstract: Kaksikymmentä vuotta sitten neuvostoliittolainen apteekkijärjestelmä poikkesi paljon suomalaisesta apteekkitoiminnasta. Silloin apteekeissa tehtiin paljon ”käsityötä”. Molempien maiden, sekä Suomen että Venäjän, apteekkien taloudessa ja lainsäädännössä on tapahtunut suuria muutoksia. Venäjän Federaation hallituksen päätöksellä 24.12.2012 № 2511-r on vahvistettu valtiollinen ohjelma terveydenhuollon kehittämiseksi vuoteen 2020 asti. Se määrittelee päämäärät, tavoitteet, tärkeimmät terveydenhuollon kehityksen suunnat, toteuttamisen mekanismit ja rahoituksen. Talousarvioiden mukaan Venäjän terveydenhuollon kehittämisohjelmalle on myönnetty rahoitusta Venäjän valtion budjetista yli 33 triljoonaa ruplaa eli 671687 biljoonaa euroa (1€ kurssi 4.5.2014 = 49,13). Ohjeen linjaus muistuttaa vastaavaa suomalaista Lääkepoliitikka 2020 -asiakirjaa. 1.1.2014 Venäjän farmasiateollisuus otti käyttöön GMP -standardit. Kaikkia yrityksiä, joilla on lääkeaineiden valmistuslisenssi, tullaan tarkastamaan suunnitellussa järjestyksessä ja yrityksen tulee toimia mm. GMP -määräyksen mukaan. Monet farmasia-alan yritykset hankkivat laatusertifioinnin. Pietarissa ei ole kovin monta apteekkia, joilla olisi laatusertifikaatti. Tulevaisuudessa apteekit pyrkivät saamaan sen erottuakseen kilpailijoista. Tällä hetkellä apteekeilla ei ole pakkoa omaan laatusertifikaattiin. Venäjällä on ollut kova kilpailu apteekkien välillä jo pitkään. Tämä johtuu osittain sitä, että apteekin voi perustaa lähes mihin tahansa, eikä apteekeille ole rajattu omaa ”rauhoitettua” aluetta niin kuin Suomessa. Hyvillä kauppa- ja liikennepaikoilla saattaakin olla useita apteekkeja ja melkein vierekkäin, siksi venäläiset apteekkarit ovat panostaneet palveluun, valikoimiin, kampanjoihin, mainontaan, esillepanoon huomattavasti vahvemmin kuin heidän suomalaiset kollegansa. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja ymmärtää venäläistä apteekkitoimintaa ja sen piirteitä sekä verrata erityisesti venäläisissä apteekeissa tehtävää laatutyötä suomalaiseen vastaavaan. Tutkimuksessa käsitellään, minkälaisia ovat tällä hetkellä venäläisen apteekin normit ja lainsäädäntö ja miten se vaikuttaa venäläiseen apteekkitoimintaan. Lisäksi selvitetään millainen on venäläisen apteekin henkilöstö, heidän tehtävänsä ja koulutuksensa, apteekin omistuspohja, toimintastrategia ja apteekin tavaravalikoimaa. Tutkimusmenetelmänä on ollut puolistrukturoitu teemahaastattelu, joka toteutettiin neljässä yksityisessä apteekissa ja yhdessä Pietarissa sijaitsevassa apteekkiketjun apteekissa. Haastattelun aikana kaksi apteekinhoitajaa kieltäytyi nauhoituksista, ja olen joutunut kirjoittamaan muistiinpanoja. Kaikki osallistuneet olivat 40–54 vuotiaita naisia. Haastateltavien ja apteekkien nimet jätettiin pois luottamuksellisuuden vuoksi. Tutkimus on kvalitatiivinen ja tutkimuksen teemahaastattelu on analysoitu aineistolähtöisesti vertaamalla venäläistä apteekkitoimintaa suomalaiseen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että venäläisessä apteekkitoiminnassa löytyy positiivinen suunta ja mahdollisuuksia kehittää nykyistä apteekkilaitoksen toimintaa, sillä apteekkitoiminnassa ja terveydenhuollon järjestelmässä on paljon potentiaalia.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: laadunvalvonta
standardisointi
apteekkilaitos
laatutyö
venäläinen apteekkitoiminta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Miten_venäläine ... a_Mila Aronurmi_040914.pdf 1.213Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record