Apteekkien internetmarkkinointi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304591
Title: Apteekkien internetmarkkinointi
Author: Halonen, Hanna
Date: 2015-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304591
Abstract: Viimeisen vuosikymmenen aikana internetin käytön kasvu on ollut huimaa. Internetiä käytetään yhä enemmän sekä tiedon hakuun, viestintään, ostamiseen että asiointiin. Muuttunut media- ja kuluttajakäyttäytyminen on vaikuttanut myös markkinointiin. Internet on korvannut perinteisiä markkinointikanavia ja siitä on tullut tärkeä myynnin, asiakaspalvelun ja mainonnan väline. Internet tarjoaa myös apteekeille uusia mahdollisuuksia muun muassa kilpailukyvyn, imagon ja taloudellisen toimintakyvyn kehittämiseen. Internetin hyödyntäminen apteekkien liiketoiminnassa edellyttää kuitenkin markkinointia ja uusien markkinointi- ja viestintäkanavien luonteen omaksumista. Apteekkien internetmarkkinoinnin kehittämisen pohjaksi tarvitaan tutkittua tietoa internetmarkkinoinnin nykytilasta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada yleiskuva suomalaisten apteekkien internetmarkkinoinnista. Suomen apteekkariliiton jäsenille suunnatussa e-kyselyssä selvitettiin apteekkien internetmarkkinoinnin yleisyys, käytetyimmät internetmarkkinoinnin keinot, resurssit ja se, miten internetmarkkinointi on apteekeissa toteutettu. Kyselyn perusteella kolme neljäsosaa (74 %) apteekeista markkinoi internetissä jossain määrin. 62 % apteekeista markkinoi internetissä säännöllisesti (≥ kerran kuukaudessa). Selvästi suosituin apteekkien internetmarkkinointikanava oli kotisivut. Myös Facebook-markkinointia käytti huomattava osa vastanneista apteekeista. Sen sijaan muita internetmarkkinointikeinoja käytettiin apteekeissa vielä suhteellisen vähän. Yleisimpiä syitä internetmarkkinointiin siirtymiselle olivat tietoisuuden kasvattaminen, uusien asiakkaiden hankinta ja asiakaspalvelu. Useimmin internetmarkkinoinnilla tavoiteltiin myynnin lisäämistä. Internetmarkkinoinnin tehokkuutta oli mitattu 60 %:ssa internetmarkkinointia käyttävistä apteekeista. Tehokkaimpana internetmarkkinointikanavana pidettiin apteekin kotisivuja. Enemmistöllä internetmarkkinointia käyttävistä apteekeista kuukausittainen internetmarkkinointiin käytetty työaika oli alle 2 tuntia ja lähes puolella (48 %) internetmarkkinointia käyttävistä apteekeista internetmarkkinoinnin osuus kokonaismarkkinointibudjetista oli alle 5 %. Viidesosa internetmarkkinointia käyttävistä apteekeista oli tehnyt kirjallisen suunnitelman internetmarkkinointia varten. Tutkimuksen perusteella apteekkien internetmarkkinoinnin määrä on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Kuitenkin markkinointi internetissä on varsin yksipuolista. Myös sekä rahalliset että ajalliset resurssit ovat melko pieniä esimerkiksi muihin toimialoihin verrattuna. Jotta apteekit voisivat myös tulevaisuudessa vastata kuluttajien tarpeisiin ja muuttuneeseen kuluttajakäyttäytymiseen, tulisi internetmarkkinointiin todennäköisesti panostaa nykyistä enemmän.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: apteekki
internet
markkinointi
internetmarkkinointi
digitaalinen markkinointi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Apteekkien inte ... Hanna Halonen 0315docx.pdf 1.902Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record