Ympäristöystävällisyyden merkitys apteekin asiakkaille

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304595
Title: Ympäristöystävällisyyden merkitys apteekin asiakkaille
Author: Aaltonen, Elina
Date: 2015-08
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304595
Abstract: Ihmisten ympäristötietoisuus kasvaa jatkuvasti sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kuluttajan arvomaailman pehmentyessä ihmiset pyrkivät myös kuluttamaan eettisemmin. Vihreä kuluttaja haluaa huolehtia ympäristöstään myös arjen kulutusvalinnoillaan. Ympäristötyö Suomen apteekeissa ei ole ollut aktiivista, mutta hiljattain lääkealalla on herätty huomioimaan ympäristönäkökulmat. Ympäristöystävällisessä apteekissa tehdään jatkuvasti pieniä arjen ympäristötekoja. Apteekki voi osoittaa ympäristöystävällisyytensä hankkimalla puolueettoman ympäristösertifikaatin. Ympäristötyö voi olla apteekille kannattavaa, jos apteekin asiakkaat arvostavat sitä. Tämän PD-projektityön tavoitteena oli tutkia ja vertailla apteekin ympäristöarvojen tärkeyttä apteekin asiakkaille eri puolella Suomea. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena viidellä eri paikkakunnalla (Helsinki, Joensuu, Seinäjoki, Jyväskylä ja Oulu), joissa kyselylomake annettiin sattumanvaraisesti 30 apteekin asiakkaalle (n=150). Tutkimukseen vastaajista valtaosa oli naisia (71 %). Suurin osa vastaajista haki apteekista reseptilääkkeitä (72 %). Iältään vastaajat olivat 17-86 vuotiaita (keskiarvo 45 vuotta). Tuloksista ei löytynyt eroja tutkimuspaikkakuntien tai eri ikäisten asiakkaiden välillä, mutta naisilla oli miehiä ympäristömyönteisemmät asenteet. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että ympäristöarvot ovat tärkeitä apteekkien asiakkaille. Asiakkaat odottavat apteekkien toimivan ympäristövastuullisesti, he haluavat valita ympäristöystävällisesti toimivan apteekin ja ovat jopa valmiita maksamaan enemmän ympäristöystävällisyydestä. Tulosten perusteella apteekeissa tehtävällä ympäristötyöllä voidaan saavuttaa kilpailuetua ja vahvistaa apteekkien vastuullista imagoa.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: apteekki
ympäristöystävällinen
kuluttaja
ympäristöarvo


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PD_Projektityö_Elina Aaltonen.pdf 1.000Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record