Kuntien luottamushenkilöiden näkemyksiä apteekkipalveluista ja niiden laajentamisesta

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/304600
Julkaisun nimi: Kuntien luottamushenkilöiden näkemyksiä apteekkipalveluista ja niiden laajentamisesta
Tekijä: Toukomies, Saila
Päiväys: 2015
Kieli: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/304600
Tiivistelmä: Viime vuosina apteekit ovat enenevässä määrin alkaneet tarjota lakisääteisten tehtäviensä lisäksi terveyttä edistäviä ja lääkehoidoista saatavia hyötyjä lisääviä maksullisia lisäpalveluja. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittäminen -työryhmä ehdotti loppuraportissaan 20.1.2015 muun muassa apteekkien uusien palvelujen, kuten kausi-influenssarokotusten kehittämistä lääkehuollon tavoitteiden perusteella. Yksi työryhmän johtopäätöksistä ja linjauksista oli, että lääkehuolto sisällytetään tulevien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavien alueiden järjestämispäätöksiin, jotta pystytään vastaamaan väestön muuttuviin palvelutarpeisiin. Englannissa niin kuin muissakin Iso-Britannian maissa avohuollon apteekit toimivat kiinteässä yhteistyössä julkisen terveydenhuoltojärjestelmän kanssa. Apteekkien roolia on pohdittu osana National Health Servicen (NHS) kehittämistä. Apteekkien tarjoamat, NHS:n rahoittamat palvelut on nähty keskeisenä työvälineenä asiakkaiden lääkkeistään saaman hyödyn maksimoimisessa. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kunnallisissa luottamustehtävissä toimivien ihmisten näkemyksiä apteekkien nykyisistä palveluista sekä apteekkipalveluiden laajentamisesta. Tutkimuksessa haastateltiin yhdeksän erilaisissa sosiaali- ja terveystoimen luottamuselimissä toimivaa henkilöä harvaan asutuilta alueilta Pohjois-Suomessa. Haastatteluvastauksissa korostui, että apteekkeja pidetään tärkeänä lähipalveluna. Apteekkipalvelujen kehittämiseen suhtauduttiin enimmäkseen myönteisesti. Vastausten perusteella apteekkiasioista tiedetään lähinnä oman tai lähipiirin kokemusten perusteella. Esimerkiksi Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittäminen-työryhmän myötä käydystä julkisesta keskustelusta haastateltavilla oli tietoa vain vähän tai ei ollenkaan. Haastattelujen perusteella voi todeta, että apteekkien on tärkeää osallistua paikallisesti terveydenhuoltopalveluista käytävään keskusteluun, jotta apteekkien tarjoamia palvelumahdollisuuksia voidaan tehokkaasti hyödyntää.
Kuvaus: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Avainsanat: apteekki
lääkehoito
lisäpalvelut
rahoitus


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Toukomies Saila,TIIVISTELMÄ.pdf 4.387KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot