Kuntien luottamushenkilöiden näkemyksiä apteekkipalveluista ja niiden laajentamisesta

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/304600
Titel: Kuntien luottamushenkilöiden näkemyksiä apteekkipalveluista ja niiden laajentamisesta
Författare: Toukomies, Saila
Datum: 2015
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/304600
Abstrakt: Viime vuosina apteekit ovat enenevässä määrin alkaneet tarjota lakisääteisten tehtäviensä lisäksi terveyttä edistäviä ja lääkehoidoista saatavia hyötyjä lisääviä maksullisia lisäpalveluja. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittäminen -työryhmä ehdotti loppuraportissaan 20.1.2015 muun muassa apteekkien uusien palvelujen, kuten kausi-influenssarokotusten kehittämistä lääkehuollon tavoitteiden perusteella. Yksi työryhmän johtopäätöksistä ja linjauksista oli, että lääkehuolto sisällytetään tulevien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavien alueiden järjestämispäätöksiin, jotta pystytään vastaamaan väestön muuttuviin palvelutarpeisiin. Englannissa niin kuin muissakin Iso-Britannian maissa avohuollon apteekit toimivat kiinteässä yhteistyössä julkisen terveydenhuoltojärjestelmän kanssa. Apteekkien roolia on pohdittu osana National Health Servicen (NHS) kehittämistä. Apteekkien tarjoamat, NHS:n rahoittamat palvelut on nähty keskeisenä työvälineenä asiakkaiden lääkkeistään saaman hyödyn maksimoimisessa. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kunnallisissa luottamustehtävissä toimivien ihmisten näkemyksiä apteekkien nykyisistä palveluista sekä apteekkipalveluiden laajentamisesta. Tutkimuksessa haastateltiin yhdeksän erilaisissa sosiaali- ja terveystoimen luottamuselimissä toimivaa henkilöä harvaan asutuilta alueilta Pohjois-Suomessa. Haastatteluvastauksissa korostui, että apteekkeja pidetään tärkeänä lähipalveluna. Apteekkipalvelujen kehittämiseen suhtauduttiin enimmäkseen myönteisesti. Vastausten perusteella apteekkiasioista tiedetään lähinnä oman tai lähipiirin kokemusten perusteella. Esimerkiksi Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittäminen-työryhmän myötä käydystä julkisesta keskustelusta haastateltavilla oli tietoa vain vähän tai ei ollenkaan. Haastattelujen perusteella voi todeta, että apteekkien on tärkeää osallistua paikallisesti terveydenhuoltopalveluista käytävään keskusteluun, jotta apteekkien tarjoamia palvelumahdollisuuksia voidaan tehokkaasti hyödyntää.
Beskrivning: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: apteekki
lääkehoito
lisäpalvelut
rahoitus


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Toukomies Saila,TIIVISTELMÄ.pdf 4.387Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post