Apteekkien tarjoaman lääkityksen tarkistuspalvelun toimivuus ja kehittämiskohteet – apteekin näkökulma

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304605
Title: Apteekkien tarjoaman lääkityksen tarkistuspalvelun toimivuus ja kehittämiskohteet – apteekin näkökulma
Author: Kandén, Pia
Date: 2016-11
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304605
Abstract: Lääkityksen tarkistuspalvelu on yksi Apteekkariliiton lanseeraamista APTEEKKI-palveluista, jotka ovat apteekkien tarjoamia maksullisia lisäpalveluita, joiden tarkoituksena on tukea lääkehoitojen onnistumista, hyvinvointia ja terveyttä. Lääkityksen tarkistuspalvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville asiakkaille. Palvelu toteutetaan ajanvarauksella ja sen tarkoituksena on varmistaa lääkehoidon turvallisuus yhteisvaikutusten, päällekkäislääkityksen ja iäkkäille mahdollisesti haitallisten lääkkeiden osalta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vuonna 2014 lanseeratun palvelun toimivuutta apteekin näkökulmasta sekä miettiä palvelun kehittämiskohteita Suomen Apteekkariliitolle. Teemahaastattelututkimukseen valittiin mukavuusotannalla 9 palvelua tuottavaa apteekkia maanlaajuisesti. Haastattelurunkoon laadittiin 5 pääteemaa, joiden avulla kartoitettiin palvelun tarjoajien kokemuksia palvelun toimivuudesta, markkinoinnista, kustannustehokkuudesta, yhteistyöstä muun terveydenhuollon kanssa sekä mahdollisista kehittämiskohteista. Teemahaastatteluissa käytettiin avoimia kysymyksiä, jotta saatiin vastaajien oma näkemys paremmin esiin. Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja analysoitiin teemoittain sisällönanalyysin periaattein. Tutkimustuloksista käy ilmi, että palvelun tuottaminen apteekeissa on erittäin vähäistä. Itse palvelun käytännön tuottaminen sujuu ongelmitta. Suurimmaksi yhteiseksi haasteeksi nähtiin palvelun markkinointi. Suurin osa väestöstä ei tiedä palvelun olemassaolosta, sisällöstä ja eroavaisuudesta tavallisesta lääkeneuvonnasta. Vastauksista tuli myös ilmi, että aktiivisuutta palvelun suullisessa myyntityössä tulee jatkossa lisätä apteekeissa. Teemapäiviä ja/tai viikkoja tulee järjestää entistä enemmän. Lisäksi muun terveydenhuollon toimijoille palvelu on lähes täysin markkinoimatta ja säännöllisen yhteistyön puutteellisuus tulikin tutkimuksessa esille. Ilman suosittelukäytäntöä oikeanlaisten, palvelusta eniten hyötyvien asiakkaiden löytäminen on haasteellista. Palvelun maksullisuus ja sopivan hinnan löytäminen nähtiin myös isoina haasteena. Haastatteluissa tuli ilmi, että palvelun tuottaminen ei ole apteekeille kannattavaa. Tulosten perusteella kustannustehokkuutta tärkeämmäksi apteekeissa kuitenkin nähdään palvelun tuomat muut hyödyt apteekille.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: lääkityksen tarkistuspalvelu
maksulliset lisäpalvelut
markkinointi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kanden Pia, Lääkityksen tarkistuspalvelu_FINAL.pdf 1.216Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record