Lääkitystietojen ajantasaisuus ja itsehoitovalmisteiden käyttö monilääkityillä iäkkäillä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304608
Title: Lääkitystietojen ajantasaisuus ja itsehoitovalmisteiden käyttö monilääkityillä iäkkäillä
Author: Makkonen, Niina; Vähälassi, Liisa
Date: 2016-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304608
Abstract: Suomessa lisääntyy ikäihmisten määrä tulevina vuosikymmeninä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 65-vuotiaita Suomessa vuonna 2020 on 22,6 % väestöstä ja vuonna 2060 heidän osuuden ennustetaan olevan jo 28,2 %. Monella ikäihmisellä on useita pitkäaikaissairauksia ja he käyttävät useita lääkevalmisteita päivittäin. Tutkimuksemme on osa OMA21-hanketta, joka toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston, Tornion kaupungin ja Tornio II Alatornion apteekin kanssa. Hanke on kohdistettu kotona asuville 75 vuotta täyttäneille monilääkityille torniolaisille potilaille. Monilääkityllä potilaalla on käytössä seitsemän tai useampi lääkärin määräämä lääke tai ravintolisä. Kohderyhmään kuuluvia potilaita on Torniossa 900, joista 300 potilasta rekrytoidaan hankkeeseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää potilaan lääkelistan yhteneväisyys Tornion terveyskeskuksessa käytössä olevan Pegasos-lääkelistan, eReseptikeskuksen ja potilaan haastattelun perusteella. Saatujen tietojen pohjalta muodostetaan luotettava kokonaiskuva potilaan käyttämästä kokonaislääkityksestä. Ajantasaistamaton lääkelista aiheuttaa ongelmia esimerkiksi potilaan joutuessa sairaalahoitoon. Tällöin ajantasainen lääkelista olisi erityisen tärkeää sekä hoidon kannalta, että lääkitysturvallisuuden kannalta. Myös apteekissa olisi monissa tilanteissa apua ajan tasalla olevasta lääkelistasta. Tulosten mukaan potilaiden ilmoittamien käytössä olevien reseptilääkkeiden vastaavuus Pegasos-lääkelistan ja eReseptikeskuksen tietojen kesken on puutteellista. Suurimmalla osalla iäkkäistä on käytössään itsehoitovalmisteita, joiden käytöstä ei ole tietoa hoitohenkilökunnalla. Paperisia lääkemääräyksiä oli käytössä yli kolmanneksella tutkimuspotilaistamme. Kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia ja iäkkäille sopimattomia lääkevalmisteita esiintyi tutkimuspotilaillamme. Tutkimuksemme puoltaa näkemystä moniammatillisuuden kehittämisestä yhdessä muun terveydenhuollon kanssa lääkitysturvallisuuden edistämiseksi.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: Pegasos
eReseptikeskus
lääkelista
ikääntynyt
monilääkitys
lääkehoito


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Makkonen ja Vähälassi projektityö_FINAL.pdf 619.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record