Ex tempore -valmistus suomalaisissa apteekeissa 2017

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304612
Title: Ex tempore -valmistus suomalaisissa apteekeissa 2017
Author: Bäckman, Maarit
Date: 2017-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304612
Abstract: Apteekkariliiton tiedon mukaan noin puolessa suomalaisista apteekeista valmistetaan vielä ex tempore -tuotteita. Tämän tutkimuksen kyselyyn vastanneiden keskuudessa suurimmat valmistusmäärät tai sopimusvalmistuksena ostettujen määrä olivat voiteissa, liuoksissa ja kapseleissa. Steriilivalmistusta oli vain neljässä kyselyyn vastanneessa apteekissa. Keskittäminen muutamaan sopimusvalmistusyksikköön tuo etuja mm. osaamisen suhteen. Liian vähäinen sopimusvalmistajien määrä voi johtaa laadun heikkenemiseen. Lääkevalmistuksen keskittymiseen johtaneet tärkeimmät syyt ovat olleet lääketaksan jälkeenjääneisyys, raaka-aineisiin ja reagensseihin liittyvät ongelmat, tilojen ja laitteiden kallis ylläpito sekä lääkevalmistuksen mahdollinen luvanvaraisuus. Lääketaksan mukaan hinnoiteltuna ex tempore -valmisteista saatava korvaus ei vastaa valmistukseen liittyviä kustannuksia. Raaka-aineiden ja reagenssien saatavuus on huonontunut viime vuosina ja raaka-aineiden pakkauskoot ovat liian isoja tarpeeseen nähden. Suomessa ja maailmalla painiskellaan samojen ongelmien äärellä ja kaikki valmistavat tahot tuntuvat olevan kovin yksin miettimässä oman apteekin valmistukseen liittyviä vaatimuksia ja niiden täyttämistä. Mietitään, mistä tietoa löytää ja mikä on riittävä laatutaso oman apteekin valmistustoiminnassa. Tulevaisuudessa olisi järkevää yhdistää voimia ja luoda yhteistyö- ja keskustelukanava ex tempore -valmistusta käsitteleviin asioihin kuten omasta laatutasosta, hankintakanavista ja hankalista valmistettavista. Viranomaisena Fimean tehtävä on valvoa apteekkien lääkevalmistusta. Laatutason pitää olla kohdallaan valmistusmäärään nähden. Mitä laajamittakaavaisempaa valmistus on, sitä enemmän laatuvaatimuksia tiloille, laitteilla ym. vaatimuksille pitää olla. Riskit kasvavat mitä laajemmalle asiakasjoukolle lääkkeet toimitetaan. Sopimusvalmistajilla laadun pitää olla hyvin lähellä lääketeollisuuden laatua, koska valmistetut lääkkeet leviävät laajalle käyttäjäkunnalle. Sopimusvalmistuksena ostettu tuote, olkoon laajamittakaavainen tai ex tempore -tuote, ei ole sama asia kuin tukkuliikkeestä ostettu tuote. Apteekissa on luotava menettely sopimusvalmisteena ostetun tuotteen vastaanottoon ja apteekkarin on valtuutettava vastaanottoon osallistuva henkilökunta kirjallisesti. Ostava apteekki on vastuussa myymästään sopimusvalmisteena ostetusta tuotteesta. Ex tempore-valmistuksella tulee olemaan tarvetta myös tulevaisuudessa. Valmistus on osa farmasistin osaamista, jota kannattaa ylläpitää myös apteekkilaitoksen olemassaolon turvaamiseksi. Farmasisti pystyy ratkaisemaan asiakkaan ongelman ex tempore -valmistuksen keinoin.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: ex tempore -lääkevalmistus
GMP
laatu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Bäckman Maarit.pdf 232.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record