Apteekin oman lehden merkitys apteekin markkinoinnissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304613
Title: Apteekin oman lehden merkitys apteekin markkinoinnissa
Author: Linde, Henrietta
Date: 2017-11
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304613
Abstract: Tämän projektityön tarkoituksena oli selvittää apteekin oman lehden merkitystä apteekin markkinoinnissa. Tutkimuksen tarve tuli omalla työpaikallani ajankohtaiseksi, kun teimme apteekkarin kanssa päätöksen lähteä mukaan julkaisemaan apteekkilehteä. Toivon kerätystä aineistosta olevan hyötyä niille apteekkareille ja apteekin markkinoinnista vastaaville henkilöille, jotka päättävät apteekeissa siitä, mitä markkinointiviestinnän keinoja yritys käyttää. Mitä mittareita käyttämällä voitaisiin päätellä, kannattaako edelleen panostaa perinteiseen apteekkilehtimarkkinointiin? Lehden merkitystä markkinoinnissa on mitattu asiakkaita haastattelemalla sekä mittaamalla tuotteiden myyntiä ja vertaamalla sitä omaan keskimääräiseen myyntiin kuukaudessa sekä myyntiä muissa apteekeissa vastaavana aikana. Myös uusien kanta-asiakkaiden määrää verrataan vastaavaan ajankohtaan vuosina 2013, 2014 ja 2016. Puolistrukturoidulla haastattelulla haastateltiin 22 lehden lukenutta henkilöä. Suomessa investoitiin markkinointiviestintään 2,9 miljardia euroa vuonna 2014; tästä mediamainonnan osuus oli 1,2 miljardia. Mediamainonnan painopiste siirtyi ensimmäistä kertaa sähköisiin medioihin vuonna 2014. Tällöin sähköisten mainonnan osuus oli 50,2 %. Vuonna 2016 vastaava luku oli jo 55 %. Apteekkilehti on yleistynyt markkinointivälineenä ja asiakastyytyväisyyden vahvistajana. Apteekkariliiton Terveydeksi!-lehteä jaetaan kaikista jäsenapteekeista ja suuret apteekkiketjut julkaisevat säännöllisesti omia asiakaslehtiään. Apteekkilehtien lukijat ovat hyvin tyytyväisiä lehtiin. Suurin osa lukijoista lukee edelleen mieluummin painettua lehteä kuin verkosta löytyvää aineistoa. Myös mainontaan suhtaudutaan myönteisimmin painetuissa lehdissä. Turun 6. Humaliston apteekki julkaisi ensimmäisen oman apteekkilehtensä 1.4.2015 ja sen merkitystä asiakastyytyväisyyteen, myynnin kasvuun sekä kannattavuuteen kustannuksiin nähden on analysoitu tässä työssä. Lisäksi esitän Laitilan 1. apteekin vastaavia myyntilukuja sekä 26 samaa apteekkilehteä jakaneen apteekin keskiarvomyynnin kehityksen huhtikuun- ja toukokuun tarjoustuotteiden osalta. Tulosten valossa apteekin tulos, resepti- ja asiakasmäärät nousivat lehden julkaisemisen aikana jonkin verran. Tarjoustuotteiden myynnin kasvulla pystyttiin jo kattamaan suuri osa lehden kuluista. Kanta-asiakkaaksi liittyi kampanjan aikana noin 100 % enemmän ihmisiä verrattuna kampanjaa edeltäviin tai sen jälkeiseen vuosiin. Keskimäärin tarjoustuotteiden myynti kolminkertaistui kaikissa lehteä julkaisevissa apteekeissa.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: apteekkilehti
markkinointiviestintä
mediamainonta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Linde.pdf 393.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record