Koneelliseen annosjakeluun siirtyvien asiakkaiden lääkehoidon arviointi Etelä- Pohjanmaalla sijaitsevassa kunnassa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304616
Title: Koneelliseen annosjakeluun siirtyvien asiakkaiden lääkehoidon arviointi Etelä- Pohjanmaalla sijaitsevassa kunnassa
Author: Lahti, Tuomo
Date: 2017-11
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304616
Abstract: Ikääntyneiden lääkkeet jaetaan kasvavissa määrin valmiiksi kerta-annoksiksi. Annosjakelupussit ovat yleisiä Pohjois-Euroopassa, kun taas annosdosetit ovat yleisesti käytettyjä muualla. Annosjakelun oletetaan parantavat turvallisuutta, lisäävän hoitomyöntyvyyttä, vähentävän kustannuksia ja säästävän hoitajien aikaa. Julkaistu tieto on näiden olettamusten osalta rajattua ja epäjohdonmukaista. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia lääkehoidon ongelmia (Drug Related Problems, DRP) koneelliseen annosjakeluun siirtyvillä asiakkailla on ja millaisia lääkehoitomuutoksia lääkäri tekee lääkehoitoihin farmaseutin tai proviisorin suorittaman lääkehoidon arvioinnin perusteella. Aineisto kerättiin vuonna 2015 Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan apteekin annosjakeluasiakkaiksi siirtyviltä henkilöiltä. Potilailta pyydettiin suostumus tietojen käyttöön anonyymisti tutkimustarkoituksiin. Henkilöiden lääkitys arvioitiin farmaseutin tai proviisorin toimesta ennen moniammatillista palaveria. Moniammatilliseen palaveriin osallistui hoitava lääkäri, asiakkaan tilan tunteva sairaan- tai terveydenhoitaja sekä farmaseutti tai proviisori. Palaverissa käytiin moniammatillisesti läpi farmaseutin tai proviisori tekemät huomiot lääkehoidoista ja pohdittiin yksilötasolla lääkehoitoa ottamalla huomioon asiakkaan terveydentila, laboratoriotulokset, asiakkaan kokemukset sekä perussairaudet. Potentaalisia lääkitykseen liittyviä ongelmia oli keskimäärin 3,6 kappaletta henkilöä kohden. Farmaseutti tai proviisori kertoi mahdollisesta lääkehoidon ongelmasta moniammatillisissa palavereissa 360 kertaa. Muutosehdotuksia tehtiin farmaseutin tai proviisorin toimesta 118 kertaa ja 59 muutosta lääkityksiin tehtiin. 33 tapauksessa lääke lopetettiin. Eniten lopetettiin kipulääkkeitä. Yhdeksässä tapauksessa aloitettiin uusi lääke. Yleisin aloitettu lääke oli protonipumpun estäjä vatsansuojalääkkeeksi. Kymmenessä tapauksessa lääkkeen annosta tai käyttöohjetta muutettiin. Koneelliseen annosjakeluun siirtyvillä henkilöillä on tutkimuksen perusteella paljon lääkkeitä käytössä ja useita potentiaalisia lääkehoidon ongelmia. Ongelmat liittyvät yleisimmin lääkkeiden yhteisvaikutuksiin tai iäkkäille vältettävien lääkkeiden käyttöön. Moniammatilliset annosjakelun aloitukseen liittyvät palaverit vaikuttavat lääkityksiin ja vähentävät potentiaalisia lääkehoidon ongelmia. Yleisin lääkärin tekemä muutos oli lääkkeen lopettaminen. Lääkelistan perusteella tehty lääkehoidon tarkastus ei anna riittävää kuvaa asiakkaan lääkehoidosta.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot, PD Projektityö
Subject: koneellinen annosjakelu
lääkehoidon arviointi
lääkehoidon ongelmat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PD-projektityö Tuomo Lahti.pdf 828.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record