Ammattikäyttöön tarkoitetun verkkosovelluksen käyttöliittymän käytettävyys, suunnittelu ja toteutus

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201908163228
Julkaisun nimi: Ammattikäyttöön tarkoitetun verkkosovelluksen käyttöliittymän käytettävyys, suunnittelu ja toteutus
Tekijä: Sarakontu, Minna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201908163228
http://hdl.handle.net/10138/304681
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Tietojenkäsittelytiede
Tiivistelmä: Verkkosovelluksilla ja muilla sähköisillä järjestelmillä voidaan säästää resursseja, kun esimerkiksi työaikakirjanpito siirretään paperilta mobiiliin ja tietokoneen näytölle. Työntekoa tehostava sovellus vaatii kuitenkin hyvän käytettävyyden. Käytettävyydellä tarkoitetaan muun muassa sovelluksen käytön opittavuutta, tehokkuutta ja miellyttävyyttä. Tämän tutkielman lähtökohtana on toimeksianto yritykseltä, jolla on tarve uudistaa työaikasovelluksen käyttöliittymää. Nykyisen käyttöliittymän suurin puute on sen skaalautumattomuus työntekijöiden määrän kasvaessa. Lisäksi käyttöliittymä on toteutettu vanhanaikaisilla tekniikoilla, eikä sen visuaalinen ulkoasu vastaa yrityksen muiden sovellusten tyylisuuntaa. Tutkielmassa suunniteltiin ja toteutettiin työaikasovellukselle uuden käyttöliittymän prototyyppi, joka tarjoaa ratkaisut nykyisen käyttöliittymän ongelmakohtiin. Prototyypin suunnittelussa ja arvioinnissa hyödynnettiin kirjallisuuskatsauksessa kerättyä tietoa ihmisen ja koneen välisestä vuorovaikutuksesta, käytettävyydestä ja verkkosovellusten suunnittelusta. Prototyypissä onnistuttiin toteuttamaan tuhansille työntekijätiedoille skaalautuva listanäkymä sekä kaikki nykyisen käyttöliittymän ominaisuudet modernimmalla ulkoasulla ja kehitystyökaluilla. Vasteaika- ja käytettävyystestauksessa havaittiin jonkin verran puutteita, jotka huomioidaan uuden käyttöliittymän jatkokehityksessä.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Sarakontu_Minna_Pro_gradu_2019.pdf 4.347MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot