Tiedostomuotojen piirteet pitkäaikaissäilytyksen kannalta

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201908133212
Julkaisun nimi: Tiedostomuotojen piirteet pitkäaikaissäilytyksen kannalta
Tekijä: Pulkkinen, Janne
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201908133212
http://hdl.handle.net/10138/304682
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Tietojenkäsittelytiede
Tiivistelmä: Pitkäaikaissäilytyksellä pyritään pitämään erilaisia aineistoja kuten kuvia, asiakirjoja ja elokuvia käyttökelpoisina pitkän aikaa aineiston julkaisun jälkeenkin. Tiedostomuotojen vanheneminen, puutteelliset kuvaavat tiedot ja aineiston häviäminen vaarantavat aineistojen käyttökelpoisuuden tuleville sukupolville. Nämä vaaratilanteet pyritään estämään pitkäaikaissäilytyspalveluja käyttäen, joissa aineistot ja niitä koskevat metatiedot kerätään ja säilytetään kymmenien tai jopa sadan vuoden ajan. Palvelun vastuulla on tälloin pitää aineisto käyttökelpoisena niin pitkään, kun aineisto on säilytyspalvelun säilytyksessä. Koska aineiston käyttökelpoisuus pitää taata hyvin pitkäksi aikaa, tärkeäksi kysymykseksi muodostuu säilytykseen valittavat tiedostomuodot. Tämä tutkielma analysoi käytössä olevia tiedostomuotoja ja niistä löydettyjä piirteitä, jotka tekevät tiedostomuodoista otollisia pitkäaikaissäilyttämistä varten. Näitä piirteitä hyödyntäen luotiin tarkistuslista, jonka avulla voidaan arvioida tiedostomuodon kelvollisuutta pitkäaikaissäilytystä varten. Luotu tarkistuslista arvioitiin Suomen kansallisen pitkäaikaissäilytyspalvelun kehittäjiltä saadun palautteen perusteella. Saadun palautteen perusteella tarkistuslistasta luotiin lopullinen versio, joka soveltuu tiedostomuotojen arviointiin.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Pulkkinen_Janne_Pro_Gradu_2019.pdf 7.132MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot