Yhteisen ymmärryksen rakentuminen aikuisten ja lasten välisessä leikissä : Aikuisen roolit ja pedagogiset käytänteet varhaiskasvatuksen taaperoryhmässä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences en
dc.contributor Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur sv
dc.contributor Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture en
dc.contributor.author Pursi, Annukka
dc.date.accessioned 2019-08-19T08:27:49Z
dc.date.available 2019-09-17
dc.date.available 2019-08-19T08:27:49Z
dc.date.issued 2019-09-27
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-5374-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/304741
dc.description.abstract This study examines playful encounters in early childhood education between adults and children under the age of three. The role of the adult in facilitating and sustaining playful encounters in a multi-party context is of particular interest. The study consists of a summary and four original articles. The research material consists of video observations (150 h) of naturally occurring interaction between adults and children in one municipal toddler classroom. Taking a conversation analysis (CA) approach, the research addresses three questions: (1) How are multiparty playful encounters observable and recognizable from the flow of interaction? (2) How are multi-party playful encounters organized between adults and children in a toddler classroom? (3) What is the adult’s role in facilitating and sustaining multi-party playful encounters? Methodologically, the research develops analytical terminology and a systematic framework which Early Childhood Education and Care (ECEC) researchers can use to study multi-party playful encounters in natural group-care settings. Theoretically, the research produces new scientific knowledge about the organization of playful and emotional stance taking during adult-child playful encounters. The pedagogical contribution of the research is to explain how adult conduct can shape opportunities for multi-party playful encounters in toddler classrooms. The results contribute to theoretical and pedagogical discussion about adults’ roles in children’s play. Overall, the findings can enhance the understanding of ECEC as ECEPC (Early Childhood Education, Play and Care). The study shows how CA can encourage dialogue with ECEC theory and practice by providing a more detailed picture of practices that are described in stocks of interactional knowledge such as the Finnish National Curriculum guidelines on Early Childhood Education and Care. en
dc.description.abstract Tutkimus käsittelee alle 3-vuotiaille lapsille suunnattua varhaiskasvatusta lasten keskinäisen sekä aikuisten ja lasten välisen leikin näkökulmasta. Erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat leikilliset kohtaamiset, joissa aikuinen aktiivisesti osallistuu leikkiin useamman lapsen kanssa. Tällaisten monen osallistujan leikillisten kohtaamisten tutkiminen on tärkeää, ensinnäkin siitä syystä, että varhaiskasvatus on aina lähtökohtaisesti ryhmämuotoista toimintaa ja toiseksi, koska aiheesta on tehty hyvin vähän aiempaa tutkimusta erityisesti taaperoryhmissä. Väitöskirja koostuu neljästä osatutkimuksesta ja yhteenveto-osasta, joissa (1) selvitetään, miten monen osallistujan leikillisiä kohtaamisia voidaan tunnistaa, (2) kuvataan, miten leikilliset kohtaamiset rakentuvat ja (3) tarkastellaan, millainen on aikuisen rooli leikillisten kohtaamisten rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Tutkimusaineisto sisältää 150 tuntia videoaineistoa lasten keskinäisestä ja aikuisten ja lasten välisestä arkisesta vuorovaikutuksesta yhdessä kunnallisessa varhaiskasvatuksen taaperoryhmässä. Tutkimus on laadullinen ja aineisto analysoitiin keskustelunanalyysin menetelmää soveltaen. Monen osallistujan leikillisten kohtaamisten tunnistamisessa on oleellista kiinnittää huomio aikuisten ja lasten keholliseen läsnäoloon ja suuntautumiseen, leikki- ja tunneviestien yhteen soinnuttamiseen, leikillisen kohtaamisen ajalliseen rakentumiseen sekä aikuisten ja lasten osallistumisen rooleihin. Tutkimuksen keskeinen havainto on, että taaperoryhmässä monen osallistujan leikillisiin kohtaamisiin siirrytään ja niitä ylläpidetään leikki- ja tunneviestien yhteen soinnuttamisen välityksellä. Aikuisen rooli leikin keskushahmona tukee monen osallistujan leikillisten kohtaamisten rakentamista ja ylläpitämistä. Leikin keskushahmona toimiessaan aikuinen voi lisäksi korjata yhteisen ymmärryksen ongelmia, osallistumisen rooleihin liittyviä epäsymmetrisiä vuorovaikutusrakenteita sekä emotionaalisesti kuormittavia tilanteita lapsiryhmässä. Tutkimus rakentaa ymmärrystä varhaiskasvatuksesta kasvatuksen, opetuksen, leikin ja hoidon kokonaisuutena, jossa leikki määrittyy lapsen perusoikeuden lisäksi aikuisen ammatilliseksi perustehtäväksi. Tutkimus tuottaa uutta tietoa monen osallistujan leikillisten kohtaamisten tunnistamisesta ja rakentumisesta. Lisäksi leikillisten kohtaamisten mikroanalyysi syventää ymmärrystä siitä, mitä aikuinen leikkiin osallistuessaan konkreettisesti tekee taaperoryhmässä. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-5373-9
dc.relation.isformatof Helsinki: Unigrafia, 2019, Kasvatustieteellisiä tutkimuksia. 1798-8322
dc.relation.ispartof Kasvatustieteellisiä tutkimuksia
dc.relation.ispartof URN:ISSN:2489-2297
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject Kasvatustiede
dc.title Yhteisen ymmärryksen rakentuminen aikuisten ja lasten välisessä leikissä : Aikuisen roolit ja pedagogiset käytänteet varhaiskasvatuksen taaperoryhmässä fi
dc.title.alternative Intersubjectivity in adult-child play interaction : Institutional multi-party interaction and pedagogical practice in a toddler classroom en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Lipponen, Lasse
dc.ths Sajaniemi, Nina
dc.ths Kalliala, Marjatta
dc.opn Hännikäinen, Maritta
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YHTEISEN.pdf 7.276Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record