Intranasaaliset opioidikipulääkkeet akuutin kivun hoidossa: systemaattinen katsaus

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201908213246
Title: Intranasaaliset opioidikipulääkkeet akuutin kivun hoidossa: systemaattinen katsaus
Author: Strandman, Markku
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201908213246
http://hdl.handle.net/10138/304797
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tausta: Intranasaalinen, eli nenän limakalvon kautta tapahtuva lääkkeen annostelu on viime vuosina yleistynyt tapa annostella kipulääkkeitä akuutin kivun hoidossa. Intranasaalinen lääkkeenantotapa on vaihtoehto annostelulle suun kautta, lihakseen pistämällä, tai suonensisäisesti. Intranasaalisesti annettu lääke vaikuttaa nopeammin kuin lihakseen pistetty lääke. Intranasaalisen lääkkeen hyötysuhde ja imeytymisnopeus ovat paremmat kuin suun kautta annetulla lääkkeellä. Tämän systemaattisen katsauksen tavoitteena on selvittää intranasaalisen kipulääkityksen tehokkuutta kivun lievityksessä sekä haittavaikutusten vaikeutta ja yleisyyttä akuutin traumaperäisen kivun hoidossa. Menetelmät: Systemaattiseen katsaukseen valittiin kliiniset interventiotutkimukset intranasaalisesti annostellun kipulääkityksen vaikutuksesta akuutin kivun hoidossa ensihoidon toiminnassa ja sairaalan päivystyksessä. Alkuperäistutkimuksia haettiin Ovid MEDLINE ja Pubmed-tietokannoista. Tulokset: Haulla löydettiin 13 valintakriteerit täyttävää alkuperäistutkimusta. Intranasaalisesti annostelluilla opioidikipulääkkeillä saatiin aikaan kliinisesti merkittävä pisteiden lasku käytetyillä kipuasteikoilla. Tilastollisesti merkitsevää eroa kivunlievityksen tehokkuudessa ei ollut verrattuna kontrolliryhmiin, jotka saivat lääkkeitä toisilla antotavoilla, kuten suonensisäisesti tai lihakseen pistettynä. Intranasaalisesti annettujen opioidikipulääkkeiden haittavaikutukset olivat enimmäkseen lieviä. Haittavaikutuksia ei esiintynyt useammin kuin muillakaan lääkkeenantotavoilla. Intranasaalista lääkitystä saaneiden potilaiden kokemat haittatapahtumat eivät myöskään olleet vakavampia kuin suonensisäisesti tai lihakseen lääkettä saaneilla potilailla. Pohdinta: Opioidien intranasaalinen annostelu on hyvä vaihtoehto akuutin kivun hoidossa kun suoniyhteyttä ei ole riittävän nopeasti tai käytännöllisesti saatavilla. Intranasaalista kipulääkkeen annostelua on tutkittu eniten nuorilla pediatrisilla potilailla. Suurikokoisempien lapsipotilaiden ja aikuisten intranasaalisesta kivunhoidosta tarvitaan lisää tutkimusta.
Subject: Pain management
Administration intranasal
Analgesics Opioid


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record