När det privata blir offentligt : Referens till icke-närvarande familjemedlemmar i servicesamtal

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/304913

Citation

Norrby , C , Nilsson , J , Wide , C & Lindström , J 2019 , När det privata blir offentligt : Referens till icke-närvarande familjemedlemmar i servicesamtal . i M Bianchi , D Håkansson , B Melander , L Pfister , M Westman & C Östman (red) , Svenskans beskrivning 36 : Förhandlingar vid trettiosjätte konferensen, Uppsala 25-27 oktober 2017 . vol. 36 , Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet , vol. 102 , Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk , Uppsala , s. 207-218 , Svenskans beskrivning 36 , Uppsala , Sverige , 25/10/2017 .

Titel: När det privata blir offentligt : Referens till icke-närvarande familjemedlemmar i servicesamtal
Sekundär titel: When the private becomes public : Reference to non-copresent family members in service encounters
Författare: Norrby, Catrin; Nilsson, Jenny; Wide, Camilla; Lindström, Jan
Medarbetare: Bianchi, Marco
Håkansson, David
Melander, Björn
Pfister, Linda
Westman, Maria
Östman, Carin
Upphovmannens organisation: Doctoral Programme in Social Sciences
Nordiska språk
Doktorandprogrammet i språkforskning
Finskugriska och nordiska avdelningen
Utgivare: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk
Datum: 2019-04-15
Språk: swe
Sidantal: 12
Tillhör serie: Svenskans beskrivning 36
Tillhör serie: Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
ISBN: 978-91-519-1037-6
ISSN: 1102-3619
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/304913
Abstrakt: This study explores sequences of talk in service encounters in which the institutional, transactional business is abandoned in favor of talk on private matters. We are spefically discussing cases where the customer and staff member engage in talk about their family members (spouses, children). An analysis of what kind of interpersonal functions this kind of talk may have is offered. The non-transactional talk can a means of providing necessary information for the institutional task, requesting a favor, dealing with an epistemic problem, joking, focusing on the qualities of a family member, or achieving small-talk in general.
Subject: 6121 Språkvetenskaper
Servicesamtal
Pragmatik
interaktionell lingvistik
Referentgranskad: Ja
Licens: other
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: publishedVersion
Finansierad av: Unknown funder
Finansierings ID:


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
svebe36_207_norrby_Privat_offentligt.pdf 400.7Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post