Saami -(š)goahti- inchoatives: their variation, history, and suggested cognates in Veps and Mordvin

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304945

Citation

Kuokkala , J 2019 , ' Saami -( š ) goahti - inchoatives: their variation, history, and suggested cognates in Veps and Mordvin ' , Journal de la Société Finno-Ougrienne , vol. 97 , pp. 153–181 . https://doi.org/10.33340/susa.75718

Title: Saami -(š)goahti- inchoatives: their variation, history, and suggested cognates in Veps and Mordvin
Author: Kuokkala, Juha
Contributor: University of Helsinki, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Date: 2019
Language: eng
Number of pages: 29
Belongs to series: Journal de la Société Finno-Ougrienne
ISSN: 0355-0214
URI: http://hdl.handle.net/10138/304945
Abstract: Artikkelilla on kaksi tavoitetta: ensiksikin antaa yleiskuva saamen deverbaalisten inkoatiivijohdinten (pohjoissaamen -goahti- ja -šgoahti-) morfologisesta ja alueellisesta variaatiosta, ja toisekseen esittää ajantasaistettu malli kyseisten suffiksien historiasta. Tätä silmälläpitäen käydään kriittisesti läpi aikaisemmassa tutkimuksessa esitetyt käsitykset saamen johtimista sekä niitä äänteellisesti ja semanttisesti muistuttavista johtimista mordvassa (ersä -kado-, -gado-) ja vepsässä ja lyydissä (-gande-, -škande- ~ -gade-, -škade-). Johdinten välille on esitetty useankinlaisia mahdollisia vastine- tai lainasuhteita. Artikkelissa kuitenkin esitetään, että saamen -goahti-johdin ei ole sukua muille uralilaisten kielten suffikseille, vaan johdin on affiksoitunut itsenäisestä verbistä (pohjoissaamen boahtit ’tulla’). Johtimeen liittyvä -š-elementti puolestaan selittyy jäänteeksi toisesta johtimesta, joka edelleen esiintyy itsenäisenä -ahtja-inkoatiivijohtimena eteläsaamesta luulajansaameen.
Subject: 6121 Languages
Saami
Mordvin
Finnic
derivational morphology
historical morphology
affixation
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SUSA97_Kuokkala.pdf 657.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record