Saami -(š)goahti- inchoatives: their variation, history, and suggested cognates in Veps and Mordvin

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304945

Citation

Kuokkala , J 2019 , ' Saami -( š ) goahti - inchoatives: their variation, history, and suggested cognates in Veps and Mordvin ' , Journal de la Société Finno-Ougrienne , vol. 97 , pp. 153–181 . https://doi.org/10.33340/susa.75718

Title: Saami -(š)goahti- inchoatives: their variation, history, and suggested cognates in Veps and Mordvin
Alternative title: Saamen -(š)goahti-inkoatiivit: variaatio, historia ja ehdotetut vastineet vepsässä ja mordvassa
Author: Kuokkala, Juha
Contributor organization: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Date: 2019
Language: eng
Number of pages: 29
Belongs to series: Journal de la Société Finno-Ougrienne
ISSN: 0355-0214
DOI: https://doi.org/10.33340/susa.75718
URI: http://hdl.handle.net/10138/304945
Abstract: Artikkelilla on kaksi tavoitetta: ensiksikin antaa yleiskuva saamen deverbaalisten inkoatiivijohdinten (pohjoissaamen -goahti- ja -šgoahti-) morfologisesta ja alueellisesta variaatiosta, ja toisekseen esittää ajantasaistettu malli kyseisten suffiksien historiasta. Tätä silmälläpitäen käydään kriittisesti läpi aikaisemmassa tutkimuksessa esitetyt käsitykset saamen johtimista sekä niitä äänteellisesti ja semanttisesti muistuttavista johtimista mordvassa (ersä -kado-, -gado-) ja vepsässä ja lyydissä (-gande-, -škande- ~ -gade-, -škade-). Johdinten välille on esitetty useankinlaisia mahdollisia vastine- tai lainasuhteita. Artikkelissa kuitenkin esitetään, että saamen -goahti-johdin ei ole sukua muille uralilaisten kielten suffikseille, vaan johdin on affiksoitunut itsenäisestä verbistä (pohjoissaamen boahtit ’tulla’). Johtimeen liittyvä -š-elementti puolestaan selittyy jäänteeksi toisesta johtimesta, joka edelleen esiintyy itsenäisenä -ahtja-inkoatiivijohtimena eteläsaamesta luulajansaameen.The purpose of this article is twofold: first, to give an overview of the morphological and areal variation of the Saami deverbal inchoative suffixes (North Saami -goahti- and -šgoahti-), and second, to give an updated account of the history of said suffixes. To achieve the latter, a critical survey is made of previous literature dealing with these Saami suffixes as well as the phonetically and semantically similar derivational suffixes in Mordvin (Erzya -kado-, -gado-) and in Veps and Ludic (-gande-, -škande- ~ -gade-, -škade-). Several kinds of etymological cognate or loan relations between these suffixes have been posited. In the present paper, however, it is argued that the Saami -goahti- suffix is not related to other Uralic suffixes, but instead results from the affixation of an independent verb (North Saami boahtit ‘to come’). The -š- element attaching to the suffix is explained as a remnant of another derivational suffix still found as an independent inchoative marker -ahtja- present from South Saami up to Lule Saami.
Subject: 6121 Languages
Saami
Mordvin
Finnic
derivational morphology
historical morphology
affixation
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SUSA97_Kuokkala.pdf 657.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record