Ruokajärjestelmien haasteet, solumaatalous ja muuttuvat maaseudut

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304963

Citation

Räty , N S , Tuomisto , H & Ryynänen , T 2019 , ' Ruokajärjestelmien haasteet, solumaatalous ja muuttuvat maaseudut ' , Kohteena maaseutu , Ähtäri , Suomi , 22/08/2019 - 23/08/2019 Sivut 19 .

Title: Ruokajärjestelmien haasteet, solumaatalous ja muuttuvat maaseudut
Author: Räty, Niko Santeri; Tuomisto, Hanna; Ryynänen, Toni
Contributor organization: Ruralia-instituutti
Kestävyystieteen instituutti (HELSUS)
Maataloustieteiden osasto
Tulevaisuuden kestävät ruokajärjestelmät
Ruralia-instituutti, Mikkeli
Ihminen digitaalisissa ja kestävissä talouksissa
Date: 2019
Language: fin
Number of pages: 1
Belongs to series:
URI: http://hdl.handle.net/10138/304963
Abstract: Globaalit väestön kasvun, ilmastonmuutoksen ja kotieläintuotannon haasteet muodostavat viheliäisen ongelmavyyhden, joka muokkaa ruokajärjestelmiä. Uudet teknologiat ovat keskeisiä haasteiden ratkaisemisessa: esimerkiksi solumaataloudella viitataan tapaan tuottaa ruokaa eläinten ja kasvien sijasta soluviljelyteknologioilla bioreaktoreissa. Uusien ratkaisujen hyödyntäminen haastaa myös Suomen maaseutuja: millaisia muutokset ovat ja kuinka ne vaikuttavat toteutuessaan? Esityksen lähtökohtana on oletus solumaatalouden kaltaisten teknologioiden yleistymisestä ja ruokajärjestelmien muutosten vaikutuksista maaseutuihin. Solumaatalouden yhteiskunnallisista hyödyistä ja haasteista ei ole vielä arvioita tai tutkimusta maaseutujen yhteydessä, joten mahdollisia vaikutuksia hahmotellaan tulevaisuuden skenaarion avulla. Tulevaisuuden ruokajärjestelmien teknologiat perustuvat arvovalinnoille, joita ei ole vielä tehty: niihin liittyy eettisiä ja moraalisia tekijöitä, jotka ohjaavat esimerkiksi tuotantoeläinten tehtäviä osana ruoantuotantoa. Maaton ja eläimetön solumaatalous johtaa ekologisiin muutoksiin, jotka vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen. Kestävämmän ruokajärjestelmän toteuttaminen jäsentää uudelleen ruoantuotantoa. Solumaatalous on vuodenaika- ja paikkariippumatonta sekä perustuu suljettuun ravinnekiertoon. Skaalautuvat, hajautetut ja pienimuotoisen tuotannon mahdollistavat menetelmät lisäävät muutosjoustavuutta maaseuduilla. Perinteisten ja uusien tuotantomuotojen teknologiayhdistelmät tukevat toisiaan esimerkiksi luonnonmukaisia viljelymenetelmiä, kestävää energiantuotantoa ja solumaataloutta yhdistävissä ratkaisuissa. Muutos vaikuttaa myös talouteen ja työpaikkojen sijoittumiseen alueilla. Muutos haastaa perinteistä tuotantoa, mutta luo toimeliaisuutta solulinjojen ja -pankkien ylläpitämiseen, sekä soluviljely-yrittämiseen. Olennaisia kysymyksiä skenaariossa ovat, millaisia valmiuksia tulevaisuuden radikaalisti kestävämpi ruokajärjestelmä vaatii (solu)viljelijöiltä ja miten alueellisesti tasa-arvoista kehitystä voidaan tukea yhteiskunnallisella tasolla?
Subject: 4111 Maataloustiede
Peer reviewed: No
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion
Funder: Suomen Kulttuurirahasto
Grant number:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MUA_abstarktikirja.pdf 5.761Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record