Secondary peritonitis : assessment of severity and management of open abdomen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5133-9
Title: Secondary peritonitis : assessment of severity and management of open abdomen
Alternative title: Sekundaarinen vatsakalvotulehdus : vaikeusasteen arviointi ja avomahahoito
Author: Tolonen, Matti
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Program in Clinical Research
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Kliininen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Doktorandprogrammet i klinisk forskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-10-04
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5133-9
http://hdl.handle.net/10138/304979
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Secondary peritonitis results from a breach in the gastrointestinal tract. The contents spilled into the peritoneum cause a local inflammation response. The inflammation may further advance into systemic circulation and cause sepsis with associated organ dysfunctions and a high risk of death, referred to as severe complicated intra-abdominal sepsis (SCIAS). The role of the intra-abdominal view (IAV) during surgery is mostly unknown. Severely ill patients may require open abdomen (OA) management with a temporary abdominal closure device. However, OA management entails some risks for the patient and not all abdomens are closed. The aims of this thesis were to analyze pre- and intraoperative prognostic factors for SCIAS and mortality as well as the applicability of vacuum-assisted wound closure and mesh-mediated fascial traction (VAWCM) in the management of OA were evaluated. Studies I and II were retrospective studies and the data were collected from electronic patient records of Helsinki University Hospital. Study I comprised all consecutive patients with a diffuse secondary peritonitis in 2012-2013. Study II consisted of patients with a diffuse peritonitis and OA managed with VAWCM during 2008-2016. The patients with a secondary peritonitis for Studies III and IV were prospectively recruited during 2016-2018. Preoperative blood samples for cytokine analyses were obtained and the operating surgeon filled out a paper form to describe the IAV. In Study I, 223 patients were analyzed. The independent preoperative risk factors for SCIAS or mortality were acute organ dysfunctions, chronic kidney insufficiency, and pre-existing cardiovascular disease. Patients lacking these risk factors had no mortality. In Study II, 41 patients were analyzed. Delayed primary fascial closure rate among survivors was 92% (n = 33). In Study III, including 283 patients, independent risk factors for SCIAS or mortality in the IAV were fecal or bile exudate, diffuse peritonitis, diffuse substantial redness of the peritoneum, and a non-appendicular source of infection. Based on these results an IAV score was developed. In Study IV, consisting of 131 patients, interleukin-8 was the most competent marker associated with all the assessed variables. The risk for the development of SCIAS or death can be preoperatively effectively predicted based on readily available risk factors. Interleukin-8 showed the best overall performance of preoperative circulating cytokines. The IAV provides a rough estimate of the magnitude of the systemic inflammatory response and the IAV score serves as a simple method to quantify the response. The VAWCM technique in the management of OA in patients with peritonitis is highly effective.Sekundaarinen vatsakalvotulehdus johtuu mahasuolikanavan puhkeamasta vatsaonteloon. Vatsakalvolle päässyt erite aiheuttaa paikallisen tulehdusreaktion, joka voi edetä verenkiertoon aiheuttaen sepsiksen elinhäiriöineen, jolloin tulehdukseen liittyy suuri kuolemanriski. Leikkauksessa vatsaontelonäkymän yhteys taudin vaikeusasteeseen on suurelta osin selvittämättä. Vaikeimmin sairaat potilaat voivat tarvita avomahahoitoa väliaikaisen vatsaontelon sulkulaitteen avulla. Avomahahoitoon liittyy kuitenkin riskejä ja aina vatsaonteloa ei saada suljettua. Tämän väitöskirjan tavoitteina oli tutkia elinhäiriöiden ja kuoleman riskitekijöitä ennen leikkausta ja leikkauksen aikana sekä verkkoavusteisen alipainesidoksen käyttöä avomahahoidossa. Väitöskirja koostuu neljästä osatyöstä. Osatyössä I kerättiin takautuvasti yleistynyttä vatsakalvotulehdusta Meilahden sairaalassa sairastaneet potilaat vuosilta 2012-2013. Osatyöhön II kerättiin takautuvasti kaikki potilaat vuosilta 2008-2016, joilla oli yleistynyt vatsakalvotulehdus sekä avomahahoito, jota hoidettiin verkkoavusteisella alipainesidoksella. Osatöissä III-IV potilaat kerättiin etenevästi vuosina 2016-2018. Kirurgi täytti yksityiskohtaisen vatsaontelonäkymän kaavakkeen ja verinäytteestä tutkittiin tulehdusreaktiota kuvaavia valkosoluvälittäjäaineita. Osatyössä I tutkittiin 223 potilasta. Elinhäiriöt, krooninen munuaisten vajaatoiminta sekä olemassa oleva sydänverisuonisairaus olivat itsenäisiä riskitekijöitä vaikealle taudille. Potilailla, joilla ei ollut mitään näistä riskitekijöistä, ei esiintynyt kuolleisuutta. Osatyössä II oli 41 potilasta. Vatsaontelon viivästetty sulku onnistui 92%:lla eloonjääneistä. Osatyössä III tutkittiin 283 potilasta, vatsaontelonäkymän riskitekijät vakavalle tulehdukselle olivat ulostetta tai sappea sisältävä erite, yleistynyt vatsakalvotulehdus, vatsakalvon yleistynyt voimakas punoitus sekä ei-umpilisäkelähtöinen tulehdus. Näiden perusteella luotiin vatsaontelonäkymän pisteytys. Osatyö IV koostui 131 potilaasta, valkosoluvälittäjäaineista inteleukiini-8 yhdistyi parhaiten kaikkiin tutkittuihin vastemuuttujiin. Tehohoidon tarvetta tai kuolemanriskiä voidaan ennustaa tehokkaasti jo ennen leikkausta. Vatsaontelonäkymässä useat tekijät vastasivat vaikeaan taudinkuvaan. Korkeat pisteet vatsaontelonäkymästä ennustavat taudin vaikeusastetta. Valkosoluvälittäjäaineista interleuksiini-8 yhdistyy parhaiten vatsaontelonäkymään sekä sairauden vakavuuteen. Verkkoavusteinen alipainesidos vatsakalvotulehduspotilaan avomahahoidossa toimii erinomaisesti.
Subject: Lääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SECONDAR.pdf 1.070Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record