Yhteisopettajuus ja joustavat oppimisryhmät yläkoulun matematiikan opetuksen tukena

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304982

Citation

Makkonen , K , Thuneberg , H , Jahnukainen , M & Hotulainen , R 2019 , ' Yhteisopettajuus ja joustavat oppimisryhmät yläkoulun matematiikan opetuksen tukena ' , Ainedidaktiikka , Vuosikerta. 3 , Nro 1 , Sivut 2-20 . https://doi.org/10.23988/ad.71163

Title: Yhteisopettajuus ja joustavat oppimisryhmät yläkoulun matematiikan opetuksen tukena
Author: Makkonen, Kirsi; Thuneberg, Helena; Jahnukainen, Markku; Hotulainen, Risto
Contributor organization: Kasvatustieteiden osasto
Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA
Date: 2019
Language: fin
Number of pages: 19
Belongs to series: Ainedidaktiikka
ISSN: 2489-5636
DOI: https://doi.org/10.23988/ad.71163
URI: http://hdl.handle.net/10138/304982
Abstract: Tässä artikkelissa raportoidaan kolmivuotisen tutkimusprojektin tuloksia, jossa oppilaiden matematiikan osaamista seurattiin yläkoulun ajan seurannan pääpainon ollessa kymmenjärjestelmän perusteiden hallinnassa. Koekoulussa oppilaiden (n=153) opetus toteutettiin painotetun opetuksen luokkia lukuun ottamatta oppilaiden oppimistarpeen pohjalta muodostetuissa joustavissa oppimisryhmissä, ja erityisopetuksen työmuotona oli matematiikan aineenopettajan ja erityisopettajan yhteisopetus. Kontrolliryhmän muodosti toisen yläkoulun oppilaat (n = 58). Toistomittauksissa käytettiin Kymppi 2-kartoitusta, ja aineistoa analysoitiin sekä parametrisesti että epäparametrisesti. Peruskoulun lopussa oppilaiden osaamista arvioitiin parametrisesti matematiikan opetussuunnitelman keskeisiä sisältöjä mittaavalla KTLT-testillä. Oppilaan oppimistarpeen pohjalta muodostetuissa oppimisryhmissä, joissa erityisopetuksen tuki toteutui pääosin yhteisopettajuutena, matematiikassa heikosti menestyvien oppilaiden kymmenjärjestelmän hallinta ja peruskoulun matematiikan opetussuunnitelman tavoitteet saavutettiin paremmin kuin kiinteissä perusopetusryhmissä erityisopetuksen tuen toteutuessa pelkästään osa-aikaisen erityisopetuksen tukemana. Merkittävänä tuloksena voi pitää sitä, että koekoulun joustavissa oppimisryhmissä opiskelleiden suoriutumisen ero kymmenjärjestelmän hallinnassa ei kasvanut verrattuna parhaiten menestyneisiin painotetun opetuksen oppilaisiin toisin kuin kontrollikoulussa. Tutkimusprojektin aikana tuli esille, että osa oppilaista tarvitsi vielä pienempää oppimisryhmää kuin yhteisopettajuusryhmissä oli mahdollista tarjota: Erityisopetuksen työmuotojen tulee olla joustavia ja monipuolisia.
Subject: 516 Kasvatustieteet
matematiikan opetus
yläkoulu
erityisopetus
yhteisopettajuus
joustavat oppimisryhmät
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_nc_nd
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
71163_Artikkelin_teksti_125676_1_10_20190816.pdf 689.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record