Eläintautitorjunnan viranomaisyhteistyö suomalaisessa ja venäläisessä lakitekstissä

Show full item record



Permalink

http://hdl.handle.net/10138/305096

Citation

Koskinen , H I 2018 , ' Eläintautitorjunnan viranomaisyhteistyö suomalaisessa ja venäläisessä lakitekstissä ' , Idäntutkimus , Vuosikerta. 25 , Nro 1 , Sivut 39-53 . < http://hdl.handle.net/10138/304718 >

Title: Eläintautitorjunnan viranomaisyhteistyö suomalaisessa ja venäläisessä lakitekstissä
Author: Koskinen, Heli Irmeli
Contributor organization: Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto
Date: 2018
Language: fin
Number of pages: 15
Belongs to series: Idäntutkimus
ISSN: 1237-6051
URI: http://hdl.handle.net/10138/305096
Abstract: Viranomaisen on toiminnassaan noudatettava lakia. Lakiteksti diskursseineen muodostaa kulloistakin viranomaisen toimintatilannetta määrittävän kontekstin. Lain kielenkäyttöä tutkimalla on mahdollista konstruoida se osa todellisuudesta, jonka viranomaiset kokevat ja jossa he työskennellessään toimivat. Tähän tutkimukseen valituilla suomalaisen ja venäläisen lakitekstin lauseilla oli merkitys, jota analysoitiin kysymys-vastaus-tekniikalla. Jokainen lause nähtiin vastaukseksi kysymykseen, joka oli pääteltävissä lauseen suhteesta muihin lauseisiin. Tutkimuksessa analysoitiin diskurssianalyyttisesti Suomen eläintautilakia ja Venäjän eläintauti- ja elintarvikelainsäädäntöä viranomaisyhteistyön viitekehyksessä. Viranomaisyhteistyön todellisuutta rakennettiin sekä suomalaisessa että venäläisessä lainsäädännössä, mutta sen velvoittavuudessa ja toiminnan koordinoinnissa oli eroja. Suomalaisessa eläintautilaissa koordinointi on selkeää ja velvoittavaa, mutta venäläisessä lainsäädännössä oli mukana myös suosituksia.
Subject: 413 Eläinlääketiede
Viranomaisyhteistyö
lakiteksti
Venäjä
Suomi
diskurssin tutkimus
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
70766_Artikkelin_teksti_118565_1_10_20190510.pdf 463.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record