Ammatillisissa opinnoissa eteneminen peruskouluaikaisen motivaation, arvosanojen ja taustatekijöiden perusteella : tutkimus opintojen viivästymiseen vaikuttavista tekijöistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093454
Title: Ammatillisissa opinnoissa eteneminen peruskouluaikaisen motivaation, arvosanojen ja taustatekijöiden perusteella : tutkimus opintojen viivästymiseen vaikuttavista tekijöistä
Author: Huuhtanen, Eveliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093454
http://hdl.handle.net/10138/305292
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Opintojen viivästymistä on pidetty ammatillisen koulutuksen haasteena ja ammatilliset opinnot keskeytyvät huomattavasti lukio-opintoja useammin; esimerkiksi liian vähäinen tieto jatkokoulutusmahdollisuuksista voi johtaa soveltumattoman opiskelualan valintaan, joka saattaa viivästyttää valmistumista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät viivästyttävät tutkinnon suorittamista toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimuksessa tarkastel- laan, millaisia eroja odotusajassa valmistuneilla ja opinnoissaan viivästyneillä opiskelijoilla on ja mitkä tekijät selittävät opintojen etenemistä. Opintojen viivästymistä tarkastellaan peruskouluaikaisen motivaation, peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon, opiskelijan sukupuolen ja äidinkielen, yläluokilla saadun erityisen tuen sekä äidin koulutuksen avulla. Tutkimusaineistona käytettiin Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Opetushallituksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä teettämän metropolialueen nuorten osaamisen ja hyvinvoinnin kehityksen tutkimuksen (MetrOP) tutkimusaineistoa. Tämän tutkimuksen tutkimusjoukko koostui yhden koko metropolialueen ikäluokan toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista nuorista (N = 6 277). Tutkimukseen valikoitu aineisto kerättiin vuonna 2014 opiskelijoiden käydessä peruskoulun 9. luokkaa sekä vuonna 2017, kun opiskelijoiden toisen asteen ammatillisten opintojen aloittamisesta oli kulunut kolme vuotta. Tutkimuksen tulosten mukaan odotusajassa valmistuneiden ja opinnoissaan viivästyneiden opiskelijoiden välillä havaittiin eroja yläluokilla saadussa erityisessä tuessa, äidinkielessä sekä motivaatiossa. Erityistä tukea yläluokkien aikana saaneet opiskelijat sekä maahanmuuttajataustaiset opiskelijat olivat yliedustettuina opinnoissaan viivästyneiden ryhmässä, ja opintojen viivästymistä selitti eniten opiskelijan yläluokkien aikana saama erityinen tuki. Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvolla ei havaittu olevan yhteyttä ammatillisissa opinnoissa etenemiseen.Study delay has been considered a challenge within the vocational education, and the dropout rate is much higher than in college. Limited knowledge of the choices within upper secondary education may lead to an unfitted choice of education which for one may hold up the graduation. The main objective of this masters’ thesis was to find out which factors might hold up the graduation in vocational education. The aim is to examine what are the differences between the students who graduated in time and the students whose studies were considered delayed. The interest was also in finding out which factors are the best to explain whether the studies were delayed or not. The study delay is looked through motivation, the grade point average of theoretical studies in the last year of lower secondary education, sex, native language, mother’s education and special support received in lower secondary education. The research data was part of a research done in collaboration by the University of Helsinki, the University of Tampere, the National Board of Education and the Centre of Educational Assessment. The participants of this study consisted of 6277 vocational education students in the Helsinki Metropolitan area. The research data was collected during year 2014 when the students were in the last year of lower secondary education and in year 2017, three years after the beginning of vocational education. The results discovered differences in special support, native language and motivation between the groups of students who graduated in time and the students whose studies were considered delayed. There was an increased amount of study delay within the students who received special support in lower secondary education and the students whose native language was other than Finnish or Swedish. According to this study, receiving special support in lower secondary education was the most significant factor to explain the detainment of studies. In this study, there was no connection found between study delay and the grade point average of theoretical subjects in the last year of lower secondary education.
Subject: Ammatillinen koulutus
opintojen viivästyminen
erityinen tuki
koulutuksellinen tasa-arvo


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record