Bland hjälpare och hjältar : myndighetssamarbete och psykosocialt stöd i katastrofsituationer : en flerfallstudie

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019091127848
Title: Bland hjälpare och hjältar : myndighetssamarbete och psykosocialt stöd i katastrofsituationer : en flerfallstudie
Author: Öhman, Sandra
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Date: 2018-11
URI: http://hdl.handle.net/10138/305378
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019091127848
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Crisis situations are inevitable in our world, shocking incidents occur when least expected and disturb our sense of normality. In recent years, the focus on crisis management has moved from the response and recovery stage to a preparatory stage where the role of risk communication becomes essential. This research explores the role and development of the psychosocial support in emergency situations in Finland, with the tsunami in Asia in 2004 as a starting point. This dissertation explores the role of psychosocial support in Finland and the role assigned to them by other emergency services. This research explores how the psychosocial support is organized in the field in an acute situation, how responsibilities are distributed between organizations in Finland, both proactively and in real events. The focus is on possible disturbing points that occur that may stand as obstacles for the psychosocial support workers on the field. These processes are shaped in relation to issues regarding gender, power, media attention, public assumptions and expectations. In addition to the fact that emergencies can be managed on different levels, it is noticeable that certain contextual and situational factors, such as personal interest, experience and the constitutional framework can have an impact on how the whole incident is managed and what the consequences will be. This multiple case study draws upon 26 interviews with 14 leaders of different organizations that worked with the Tsunami in Asia in 2004 and/or participated in a plane crash simulation- emergency exercise at Helsinki-Vantaa airport in 2009. Empirical observations and interviews were carried out in the research project to analyze how psychosocial support is conceptualized and experienced and what its role is in emergency situations. Furthermore, an aim was to study how different organizations cooperate at times of emergency. In conclusion, the learning process for disaster preparedness takes place within the shared context of various stakeholders and from dialogue and communication between them. Moreover, emergency response is highly influenced by the extent to which the decision makers know and trust each other. The case findings are placed in comparative perspective making use of results from various studies regarding emergency preparedness but also including important factors such as heroism, gender and media studies. The dissertation concludes with a discussion of theoretical implications and potential lessons for practices.Krissituationer är oundvikliga i vår värld, chockerande händelser uppstår när det är minst förväntat och rubbar vår känsla av säkerhet. Under de senaste åren har fokuseringen på krishantering spridits från reaktions- och återhämtningsstadier till förberedande stadier där riskkommunikationens roll blir viktig. I denna studie analyseras hur krishanteringen är organiserad på fältet i en akut situation samt hur makt och ansvar fördelas mellan organisationer i Finland, både proaktivt och i verkliga händelser undersöks. Tsunamin i Asien 2004 samt en olycksövning i Vanda bildar utgångspunkten och empirin. Det finns få studier om katastrofarbete från ett socialt arbete perspektiv. I denna studie är det särskilt det psykosociala stödet som ligger i fokus. Fokus ligger på eventuella störande faktorer som uppstår och orsakar hinder för de psykosociala hjälparbetarna på fältet. Dessa processer är utformade i relation till frågor om förhandsantaganden, makt, medians inverkan och samhälleliga förväntningar. Förutom att nödsituationer kan hanteras på olika nivåer är det uppenbart att vissa kontextuella och situationella faktorer, såsom personligt intresse, erfarenhet och konstitutionella ramar kan ha en inverkan i hur situationen hanteras och vilka följder detta innebär för händelseförloppet. Studien bygger på en flerfallstudie som bygger på tjugosex intervjuer med fjorton respondenter, alla ledare för olika organisationer som arbetade med tsunamin i Asien 2004 och/eller alternativt deltog i en olycksövning vid Helsingfors-Vanda flygplats 2009. Empiriska observationer och analysers genomfördes i forskningsprocessen. Sammanfattningsvis bildas förståelsen för katastrofberedskap och aktörers roll med hjälp av en delad situationsuppfattning och dialogen dem emellan. Det framkom i studien att det akuta hjälparbetet underlättas om beslutsfattare och aktörer vet vad andra gör och att de litar på varandra. Psykosocialt arbete saknar klara infrastrukturer i ett hierarkiskt ledande strukturer även om psykosocialt arbete ses som en naturlig del av helheten. Även frågor om maktanvändning och medias inverkan inverkade på det psykosociala stödets roll. Avhandlingen avslutas med en diskussion om teoretiska konsekvenser och förslag om myndighetssamarbete och fortsatt utvecklande av psykosocialt stöd som del av beredskapsplaneringen i vårt land.
Discipline: Sosiaalityö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Bland hjälpare ... tar Sandra Öhman. (1).pdf 912.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record