Chronic Pain and Neuropathic Pain among Community-Dwelling Older Adults in Primary Health Care Settings

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, medicinska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of General Practice and Primary Health Care en
dc.contributor Kliininen tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i klinisk forskning sv
dc.contributor Doctoral Program in Clinical Research en
dc.contributor.author Rapo-Pylkkö, Susanna
dc.date.accessioned 2019-09-16T14:14:45Z
dc.date.available 2019-10-01
dc.date.available 2019-09-16T14:14:45Z
dc.date.issued 2019-10-11
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-5475-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/305480
dc.description.abstract Background Chronic pain is a common reason for primary care consultations in older community-dwelling adults. Chronic pain is often related with multimorbidity and may compromise patient’s independency and quality of life. Neuropathic pain (NP) causes a more severe burden than nociceptive pain in patients. Prognosis of chronic pain and NP in older adults is unknown. As the population is ageing, the cost and impact of chronic pain are becoming increasingly significant. Objective The focus of this study was to map the occurrence, characteristics and consequences of chronic pain and neuropathic pain in community-dwelling older adults in three age groups (75, 80 and 85 year olds). Methods Independently living older adults were screened for chronic pain during preventive home visits in 2009-2013 in Kirkkonummi, Finland. Patients with chronic pain (duration > 3 months) with average pain intensity and / or interference of > 4 on the NRS 0-10 scale during the week prior to the visit were invited to participate in the study. During the preventive home visits, 106 patients were recruited to the study. During the clinical study visit, a nurse interviewed the patients regarding their pain. The geriatrician then performed a clinical evaluation. One-year postal follow-up survey was conducted afterwards. Results Based on the data collected during the preventive home visits, older adults with chronic pain rated their health and mobility worse, and felt sadder, lonelier and more tired than those living without chronic pain. However, older adults with chronic pain rated their life satisfaction similarly to those without chronic pain. Most of the participants had more than one pain state, and the worst pain in 83% was musculoskeletal. The worst pain was purely nociceptive in 58% and combined nociceptive and NP or purely NP in 40% of participants. Regular pain medication, most commonly paracetamol or NSAIDs, were used by 77%. Only a fifth of the patients with NP were taking recommended medication. Use of non-pharmacological treatments was also common; 75% named at least one non-pharmacological method to alleviate pain. Chronic pain did not compromise participant independence in the one-year follow-up. Conclusions Chronic pain is often a combination of multiple conditions in community-dwelling older adults. Subjective health and mobility are impacted and worsened in those with chronic pain, however life satisfaction remains similar to those without pain. en
dc.description.abstract Tausta Krooninen kipu on yleinen vanhusten perusterveydenhuollon käyntisyy. Krooninen kipu liittyy usein monisairastavuuteen ja uhkaa yksilön itsenäisyyttä ja elämänlaatua. Hermoperäinen kipu on vaikutuksiltaan vielä kroonista kudosvauriokipua vaikeampi. Vanhusten kroonisen kivun seuraukset kustannuksineen kasvavat väestön ikääntymisen myötä. Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kroonisen kivun esiintyvyyttä, piirteitä ja seurauksia itsenäisillä 75-, 80- ja 85-vuotiailla. Erityisenä kiinnostuksen kohteena oli neuropaattisen kivun esiintyminen, etiologia, diagnostinen varmuus ja hoito. Menetelmät Ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä Kirkkonummella vuosina 2009-2013 selvitettiin itsenäisten iäkkäiden kroonista (vähintään 3 kk kestänyttä) kipua kysymällä heidän kipunsa voimakkuutta ja häiritsevyyttä. Jos henkilöllä oli ollut tutkimusta edeltäneen viikon aikana kipua, jonka keskimääräinen voimakkuus tai haittaavuus oli vähintään 4 NRS-asteikoilla, hänet kutsuttiin kipututkimukseen. Kaikkiaan 106 henkilöä osallistui tutkimukseen. Tutkimuskäynnin alussa tutkimushoitaja kartoitti potilaiden kiputilannetta kyselylomakkeilla. Sen jälkeen geriatri tutki potilaat. Seuranta toteutettiin vuoden kuluttua tutkimuskäynnistä postikyselynä. Tulokset ja johtopäätökset Ennaltaehkäiseviltä kotikäynneiltä saatujen tietojen perusteella kroonista kipua raportoineet ikäihmiset kokivat terveydentilansa ja liikkumiskykynsä huonommaksi ja tunsivat itsensä surullisemmaksi, yksinäisemmäksi ja väsyneemmäksi kuin kivuttomat ikätoverinsa, mutta kummassakin ryhmässä oltiin yhtä tyytyväisiä elämään. Suurimmalla osalla tutkimuspotilaista oli useampi kuin yksi kiputila. Pahin kipu oli lihas-luustoperäistä 83 %:lla; kudosvaurioperäistä kipua 58 %:lla ja sekamuotoista eli kudosvaurio- ja hermoperäistä kipua 40 %:lla potilaista. Pahin kipu oli kestänyt vähintään viisi vuotta puolella potilaista, ja se oli päivittäistä 80 %:lla potilaista. Säännöllistä kipulääkitystä käytti 77 % potilaista, suurin osa heistä parasetamolia tai tulehduskipulääkkeitä, mutta neuropaattisen kivun lääkityskäyttö oli vähäistä. Lääkkeettömien hoitojen käyttö oli yleistä; 75 % potilaista käytti ainakin yhtä lääkkeetöntä kivun hoitoa. Krooninen kipu ei heikentänyt potilaiden itsenäisyyttä vuoden seurannassa. Itsenäisten iäkkäiden krooninen kipu koostui usein monista eri kiputiloista. Krooninen kipu heikensi koettua terveyttä ja liikuntakykyä, mutta tyytyväisyys elämään säilyi. Neuropaattinen kipu oli yleistä itsenäisillä vanhuksilla, ja sen voimakkuus sekä haittaavuus olivat suuremmat kuin muiden kroonisten kipujen. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-5474-3
dc.relation.isformatof Hansaprint, Janakkala: 2019, Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis. 2342-3161
dc.relation.ispartof Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis
dc.relation.ispartof URN:ISSN:2342-317X
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject lääketiede
dc.title Chronic Pain and Neuropathic Pain among Community-Dwelling Older Adults in Primary Health Care Settings en
dc.title.alternative Itsenäisten iäkkäiden krooninen ja neuropaattinen kipu fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Liira, Helena
dc.ths Haanpää, Maija
dc.opn Hagelberg, Nora
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ChronicP.pdf 1.631Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record