Legislative Action against Tax Arbitrage with Hybrid Financial Instruments : A Multidisciplinary Study of Selected Approaches and a Proposal of Guidelines for Developed and Developing Countries

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5419-4
Title: Legislative Action against Tax Arbitrage with Hybrid Financial Instruments : A Multidisciplinary Study of Selected Approaches and a Proposal of Guidelines for Developed and Developing Countries
Author: Scherleitner, Moritz
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Law, Financial Law
Doctoral Programme in Law
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, juridiska fakulteten
Doktorandprogrammet i juridik
Date: 2019-11-08
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5419-4
http://hdl.handle.net/10138/305491
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: In many different circumstances, hybrid financial instruments (HFIs) can be an appealing source of finance. At the same time, however, such instruments may also be used in tax planning. Its differential treatment in the affected jurisdictions can give rise to double non-taxation of a payment. Exploiting this allows for significant reductions in the corporate tax liability. In the aftermath of the recent financial crisis, such “tax arbitrage” has increasingly entered debate within the G20, OECD, EU and UN. As a result various concepts of how to engage with the problem were developed. Besides these, some states already rely on provisions that can be of relevance in this context. Starting from these developments, the objective of the monograph is to help those in charge of solving the problem to make a more educated decision. As such, it addresses tax policymakers around the world. For the sake of reaching its goals, the thesis applies a socio-legal method. This should acknowledge that tax policymakers design rules in a context that is broader than existing tax law. They have to consider the traditional principles of tax policy, including tax competition constraints, as well as legal dogmatic restrictions – and does this thesis. Against this background, the dissertation is structured in the following way: In chapter 1, the reader is introduced into the topic and the design of the research. In chapter 2, HFIs are shed light on from the perspective of tax law, corporate finance and economics. The goal is to understand their role in reality. In chapter 3, the guiding principles for company taxation are reviewed. Contemporary tax research relies on the triumvirate: (i) equity, (ii) efficiency and (iii) administrability. So does this thesis. The literature on these issues is considered in sufficient depth, but with a strong focus on the research objectives. Chapter 4 builds the bridge between the above preparatory part and the core research. This happens by working out the non-legal concerns attached to tax arbitrage with HFIs. They include three from an inter-taxpayer equity perspective, three from an inter-nation equity perspective and two from an efficiency perspective. This is the problem definition. Chapters 5¬8 investigate how four approaches address these concerns. These are the “OECD approach”, the “low tax approach”, the “UN approach” and the “recharacterisation approach”. The focus will be on tax arbitrage transactions with HFIs that rely on a qualification conflict and substitute transactions with financial instruments that reach the same, or a similar, result. The research on these approaches also takes into account their administrability and legal dogmatic considerations. In doing so, the collateral damage caused by the rules is assessed as well. Also this happens from a multi-disciplinary perspective. In chapter 9, the author presents his own thoughts on what developed and developing countries may want to consider in dealing with the problem of tax arbitrage with HFIs. The author is aware of tax arbitrage with HFIs only being a part of the challenges tax policymakers have to deal with. In an attempt to consider this, the discussion is put into a broader context. As a direct consequence thereof, the thesis also lacks a clear solution. Rather, it aims to provide information that should improve tax policymakers´ ability to address the issue. It is left up to them to trade-off equity, efficiency and administrability considerations, paying attention to what is possible de lege lata.Väitöskirja tutkii sääntöjä, joilla pyritään ehkäisemään rahoitusvälineillä tehtävää veroarbitraasia. Erilaisilla rahoitusvälineillä, kuten tietyillä hybridirahoitusinstrumenteilla, voidaan luoda tilanne, jossa rahoitusvälineen perusteella suoritettava maksu on vähennyskelpoinen maksajalle ilman, että vastaava tulo sisällytetään maksun saajan veropohjaan. Tällaisessa veroarbitraasissa hyödynnetään eri maiden verojärjestelmien eroavuuksia. Sen haitallisuuteen on herätty erityisesti finanssikriisin jälkeen, ja sen ehkäiseminen on myös merkittävä osa OECD:n, EU:n ja YK:n niin sanottuja BEPS-projekteja (Base Erosion and Profit Shifting), joiden tavoitteena on estää valtioiden veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoa. Väitöskirjan tavoitteena on auttaa päätöksentekijöitä löytämään heille sopivat keinot rahoitusvälineillä tehtävän veroarbitraasin ehkäisemiseksi. Tutkimuksen tavoitteeseen päästään käyttämällä oikeudellista ja yhteiskunnallista tutkimusta (socio-legal research). Lähtökohtana on päätöksentekijän näkökulma. Tästä näkökulmasta rahoitusvälineillä tehty veroarbitraasi aiheuttaa tiettyjä haittoja, joita tutkitaan neljännessä luvussa. Luvuissa 5–8 tutkitaan neljää erilaista lähestymistapaa, joilla voidaan ehkäistä rahoitusvälineillä tehtävää veroarbitraasia. Lähestymistapojen valinnassa on kiinnitetty huomiota siihen, että niistä olisi hyötyä eri kehitysvaiheissa oleville valtioille. Tutkituista lähestymistavoista niin sanotut OECD-approach ja UN-approach on kehitetty yllämainittujen kansainvälisten projektien yhteydessä. Niin sanottu low tax approach ja recharacterisation approach perustuvat puolestaan jo tietyissä valtioissa käytössä oleviin sääntöihin. Luvuissa tutkitaan, miten eri lähestymistavat vaikuttavat luvussa neljä esiteltyihin haittoihin, mitä haittoja lähestymistavoista voi aiheutua, miten toteuttamiskelpoisia lähestymistavat ovat ja estävätkö hierarkkisesti ylempiasteiset normit niiden soveltamista. Yhdeksännessä luvussa esitellään kirjoittajan omia ajatuksia siitä, miten eri tilanteissa olevat maat voivat ehkäistä rahoitusvälineillä tehtävää veroarbitraasia ottaen huomioon maiden erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet. Väitöskirja ei päädy yksittäiseen lopputulokseen, vaan siinä tutkitaan, kuinka erilaisilla rahoitusvälineillä tehtävän veroarbitraasin ehkäisemiseksi kehitetyillä keinoilla voidaan vaikuttaa veroarbitraasista aiheutuviin haittoihin ja onko näillä keinoilla itsessään haittavaikutuksia. Päätöksentekijöiden on punnittava keinojen etuja ja haittoja maidensa tarpeiden ja verojärjestelmien mukaisesti. Väitöskirjassa käsitelty aihe on vain osa BEPS-ongelmaa. Tämän takia väitöskirja ei pyri tarjoamaan valmiita ratkaisuja, vaan sen tavoitteena on lisätä tietoa, jonka avulla päätöksentekijät voivat tehdä paremmin perusteltuja ratkaisuja rahoitusvälineillä tehtävän veroarbitraasin ehkäisemiseksi.
Subject: Financial Law
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
addressi.pdf 3.048Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record