Uskon ja rakkauden asialla : Kirkon opetus, oppi, usko ja etiikka Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eettisissä kannanotoissa 2005–2010

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-693-391-0
Title: Uskon ja rakkauden asialla : Kirkon opetus, oppi, usko ja etiikka Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eettisissä kannanotoissa 2005–2010
Author: Hynynen, Tuomas
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Theology
Doctoral Programme in Theology and Religous Studies
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, Sosiaalietiikka
Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten
Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-11-09
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-693-391-0
http://hdl.handle.net/10138/305630
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study describes the nature of teaching, doctrine, faith and approaches to ethical issues in the ethical statements of the Evangelical Lutheran Church of Finland. The research material consists of seven ethical or ethics-related statements approved by the bishops, a committee of the General Synod, or the Church Council between 2005–2010. These statements treat questions related to family ethics, medical ethics, treatment of asylum seekers, homosexuality, ethical investment, global responsibility and climate change. The study begins with a description of doctrine, faith, ethics, teaching, the nature of ethical statements and the general situation of the Church of Finland in 2005–2010. The main part of the study consists of analysing the seven statements. The analysis is conducted first studying each statement by itself (chapters 3–9) and then all seven together (chapter 10), resulting in an overview of the teaching, doctrine, faith and approaches to ethical issues, together with some critical observations. The ethical teaching of the Church of Finland is based on the Golden Rule and the dignity given to every human in Creation. The seven statements analysed differ from one another in their use of the Bible and their references to the teaching, faith, and previous ethical statements of the Church of Finland. Some statements rely on arguments based on the Bible and Church teaching. Others build their arguments on human rights and assumed consequences on those affected. The research material contains very few references to the Ten Commandments, the Lutheran Confessions or the Catechism of the Church of Finland approved by the General Synod in 1999. The ethical statements seem to form a tradition or continuum of teaching. This tradition is not as authoritative as the doctrine or the Catechism of the Church. Yet the clergy and other employees of the Church are to some extent expected to commit to the teaching outlined in these statements. The ethical statements analysed build their arguments on consequences on those affected, stakeholders or the Created world, rather than the experience or expectations of those affected. Christian faith is described in the statements as a source of motivation to ethical action. Some statements encourage Christians to take active role in ethical action. Global trends or the example of other churches are portrayed as sources of motivation in these statements. Other statements outline what should or should not be allowed in the Church or the Finnish society. These statements portray the teaching of the Bible and the Church as normative. The statements are formulated in a way that portrays the Bible, Church teaching, the nature of mankind and good consequences all pointing to the same ethical conclusions in harmony. This harmony is achieved by making compromises in the way each is portrayed. The statements analysed emphasise careful situational ethical reasoning, yet the teaching expressed in the statements is based on a tradition of Biblical teaching, Church documents and ecumenical interests. It is possible that some ethical statements are also used to build ecumenical relations or the position of the Church in the Finnish society. The statements are written in the middle of a tension between different ways to interpret the Bible, Church teaching and different expectations. Each statement draws arguments from different sources that support the position taken by the authors of the statement. Based on the research, the ethical reasoning of the Church contains and combines a number of different methods, arguments and conclusions, and therefore it is not possible to draw a uniform picture of the nature of these statements.Tässä tutkimuksessa kuvaan kirkon opetusta, oppia, uskoa ja eettistä harkintaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eettisissä kannanotoissa. Aineistona on seitsemän kirkkohallituksen, kirkolliskokouksen valiokunnan tai piispojen kannanottoa vuosilta 2005–2010. Kuvaan tutkimuksen aluksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uskoa ja etiikkaa koskevan opetuksen yleiset piirteet kirjallisuuden avulla. Tämän jälkeen tarkastelen kirkon opetusta, oppia, uskoa ja eettistä harkintaa kussakin tutkimusaineistoon valitsemassani kannanotossa. Käsittelen kunkin kannanoton herättämiä kysymyksiä kirkon opetuksesta, uskosta ja eettisestä harkinnasta sekä erikseen että yhdessä. Tätä kautta hahmottelen kuvaa kirkon opetuksesta, opista, uskosta ja eettisestä harkinnasta kirkon kannanotoissa. Tutkimuksen perusteella kirkon eettisen harkinnan perustana on luomiseen perustuva ihmisarvo sekä kultaisen säännön soveltaminen. Kannanotot eroavat toisistaan siinä, kuinka paljon Raamattua, kirkon opetusta, uskoa ja kirkon aiempia kannanottoja käytetään esitetyn kannan perusteluina. Osa kannanotoista tukeutuu Raamattuun, kirkon opetukseen tai sisarkirkkojen kantaan, osa vetoaa ihmisoikeuksiin ja asianosaisille, sidosryhmille tai luomakunnalle aiheutuviin seurauksiin. Katekismukseen ja kymmeneen käskyyn viitataan tutkituissa kannanotoissa hyvin vähän. Kirkon eettiset kannanotot näyttävät muodostavan jonkinlaisen opetuksellisen tradition, johon kirkon työntekijöiden odotetaan jossain määrin sitoutuvan. Kannanottojen eettisessä harkinnassa arvioidaan asianosaisille tai luomakunnalle koituvia seurauksia enemmän kuin asianosaisten omia toiveita tai kokemuksia. Usko auttaa ymmärtämään eettisiä johtopäätöksiä oikein ja motivoi kristittyjä liikkeelle tekemään hyvää. Osa kannanotoista innostaa ihmisiä liikkeelle toimimaan hyvän edistämiseksi ja ammentaa motivaatiota useista eri lähteistä. Toisissa kannanotoissa arvioidaan, mikä on mahdollista tai mahdotonta Raamatun ja kirkon opetuksen rajoissa, ja pyritään rajoittamaan vääriä tekoja ja niiden huonoja seurauksia. Raamatun ja kirkon opetusta, eettistä hyvää ja ihmisyyden luonnetta kuvataan kannanotoissa tavalla, joka osoittaa niiden olevan sopusoinnussa keskenään. Ristiriidattoman kokonaisuuden edellytys näyttää paikoin olleen joustavien ilmaisujen löytäminen siihen, miten kirkon opetusta, uskoa ja ihmisyyden luonnetta kuvataan. Samalla kun kannanotot korostavat lähimmäisenrakkauden periaatetta ja tilannekohtaista eettistä harkintaa, ne kuitenkin tukeutuvat Raamattuun, kirkon aiempaan opetukseen ja sisarkirkkojen näkemyksiin. On mahdollista, että kannanottojen sisältö selittyy joissain kohdissa paremmin pyrkimyksellä rakentaa kirkon ekumeenisia suhteita tai yhteiskunnallista asemaa, kuin pyrkimyksellä ottaa kantaa käsiteltävään eettiseen kysymykseen. Kukin kannanotto perustelee sen laatijoiden valitsemaa kantaa erilaisten raamatuntulkintojen, uskonkäsitysten, intressien ja odotusten sekä kirkon oman aseman rakentamisen välisessä jännitteessä. Kirkon eettinen harkinta näyttäytyy siten tutkimuksen perusteella monimuotoisena menetelmiensä, perustelujensa ja johtopäätöstensä osalta.
Subject: teologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
uskonjar.pdf 2.149Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record