Musikaalisuuden myytti : musikaalisuuskäsitykset ja niiden heijastuminen nykypäivän musiikkikasvatukseen

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019092730118
Title: Musikaalisuuden myytti : musikaalisuuskäsitykset ja niiden heijastuminen nykypäivän musiikkikasvatukseen
Author: Ilomäki, Julia
Date: 2019
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/305631
URN:NBN:fi-fe2019092730118
Abstract: Tässä kvalitatiivisessa kirjallisuuskatsauksessa tarkastelen musikaalisuuskäsitettä sekä erilaisia kirjallisuudessa esitettyjä musikaalisuuskäsityksiä, joiden näkökulmista tutkin musikaalisuutta periytyvänä ja toisaalta opittavissa olevana ominaisuutena. Tutkimuksessani syvennyn myös näiden diskurssien heijastumiseen nykypäivän musiikkikasvatuksessa. Tutkimukseni pohjautuu erilaisiin kirjallisiin julkaisuihin ja artikkeleihin musikaalisuudesta, sen synnystä, musiikkikasvatuksesta, aktiivisesta opettamisesta sekä opetuksen oppilaslähtöisyydestä. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Miten musikaalisuutta selitetään periytyvänä ja toisaalta opittavissa olevana ominaisuutena? 2) Miten erilaiset musikaalisuuskäsitykset heijastuvat nykypäivän musiikkikasvatukseen? Tutkielmani pohjalta voidaan esittää musikaalisuuden olevan osittain periytyvää. Kuitenkin on vaikeaa määritellä tarkasti periytyvyyden geneettistä osuutta suhteessa ympäristötekijöihin. Musikaalisuus voidaan määritellä musiikilliseksi herkkyydeksi, joka on yhtä monitulkintaista kuin musiikki itsessään. Musiikkikasvattajan rooli musikaalisuuden kehityksessä on vahvistaa positiivisia musiikkikokemuksia, ohjata ja auttaa rakentamaan pohja kehittyvälle musikaalisuudelle ja musiikkisuhteelle.
Subject (ysa): musikaalisuus
geenit
musiikkikasvatus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Musikaalisuuden_myytti_final.pdf 952.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record