Äitien alle yksivuotiaisiin lapsiinsa kohdistamat henkirikokset, niiden yritykset ja väkivalta mielentilatutkimusasiakirjoissa : Narratiivinen tutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5449-1
Title: Äitien alle yksivuotiaisiin lapsiinsa kohdistamat henkirikokset, niiden yritykset ja väkivalta mielentilatutkimusasiakirjoissa : Narratiivinen tutkimus
Author: Bärlund, Katariina
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Doctoral Programme in Social Sciences
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i socialvetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-10-11
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5449-1
http://hdl.handle.net/10138/305669
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Katariina Bärlund: Homicides, attempted homicides and violence by mothers of under one-year-olds’ as portrayed in forensic psychiatric examinations. A narrative study. Filicides (child killing by parents) have decreased remarkably in Finland during the past decades. Despite the decrease in numbers, Finnish children still end up as victims of filicides and violent abuse by parents. The present research investigated forensic psychiatric examinations of mothers who targeted their children with filicide, attempted filicide or violence during the child’s first year of life. The research approached this phenomenon by asking what kind of narratives the events in the examinations gave rise to. The theoretical foundations of the research focused on motherhood, evil, violence, and homicides. Motherhood was seen as part of a cultural understanding of motherhood and evil was considered as a human dimension. The mission of the research was to investigate filicides, attempted filicides and violent acts of mothers towards their children from the point of view of social science, to form a picture of the events that includes the circumstances, and to illuminate the events narratively. The research approached the uncovered areas of social work research: filicide by mothers and the thematic of evil. The research material included forensic psychiatric examinations and the sample narratives written on the basis of these cases. Reading these narratives, it must be noted that they do not concern individual cases but are a mixture of different cases within the material and include only rough descriptions as interpreted by the researcher. The research was based on documents and thus does not reach the authentic viewpoint of mothers or their inner social circle. The research produced two sample narratives, the story of a mother who killed her newborn baby (neonaticide) and the story of a mother who killed her under one year old baby (infanticide). Comparing these narratives produced a clear result as the narratives differed from each other. The first narrative was named as “Concealed Story “ and the second as “Fractured Story”. The present research reinforced the view of filicide and violence towards children as complex event where the parents’ differing degrees of inability in responding to life’s challenges can be seen. The research produced a need to research the subject further, especially from the viewpoints of loneliness and multiprofessional co-operation. Keywords: motherhood, homicides, violence, evil, evilness, narrative researchKatariina Bärlund: Äitien alle yksivuotiaisiin lapsiinsa kohdistamat henkirikokset, niiden yritykset ja väkivalta mielentilatutkimusasiakirjoissa. Narratiivinen tutkimus. Vanhempien lapsiinsa kohdistamat henkirikokset ovat vähentyneet Suomessa viime vuosikymmeninä merkittävästi. Vaikka määrä onkin laskenut, yhä edelleen suomalaislapsia joutuu vanhempiensa tekemän väkivallan ja henkirikosten uhreiksi. Tutkimuksessa tarkasteltiin äitien alle yksivuotiaisiin lapsiinsa kohdistamia henkirikoksia, niiden yrityksiä ja väkivaltaa mielentilatutkimusasiakirjoissa. Aihepiiriä lähestyttiin kysymällä, millaisia tarinoita näistä tapahtumista syntyy asiakirja-aineiston pohjalta. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat sijoittuivat äitiyteen, pahaan, väkivaltaan sekä henkirikoksiin. Äitiyttä tarkasteltiin osana äitiyden kulttuurista ymmärrystä ja pahuus nähtiin tutkimuksessa ihmisyyden ulottuvuutena. Tutkimustehtävänä oli äitien omiin lapsiinsa kohdistamien henkirikosten, niiden yritysten ja väkivallan tarkasteleminen sosiaalitieteellisestä näkökulmasta, olosuhteet huomioivan kuvan muodostaminen tapahtumista ja niiden ilmentäminen tarinallisesti. Tutkimuksessa lähestyttiin sosiaalityön tutkimuksellisia katvealueita: äitien lapsiinsa kohdistamia henkirikoksia sekä pahan tematiikkaa. Tutkimusaineistona toimi mielentilatutkimusasiakirjat, joiden pohjalta kirjoitettiin esimerkkitarinat tapahtumista. Nämä esimerkkitarinat eivät esittele yksittäistapauksia vaan ne ovat sekoituksia aineiston eri tapauksista, ja sisältävät ainoastaan karkean tason kuvauksia tutkijan tulkitsemina. Tutkimus pohjaa asiakirja-aineistoon, eikä esimerkkitarinoiden näin nähdä tavoittavan äitien tai heidän lähipiirinsä autenttista näkökulmaa. Tutkimus tuotti kaksi esimerkkitarinaa, vastasyntyneen surmanneen äidin tarinan sekä yli vuorokauden ikäisen lapsensa surmanneen äidin tarinan. Tarinoiden keskinäinen vertailu osoitti, että nämä tarinat eroavat toisistaan. Ensimmäinen tarina nimettiin salatuksi tarinaksi, toinen raotetuksi tarinaksi. Tutkimuksen tulokset vahvistivat näkemystä vanhempien lapsiinsa kohdistamasta väkivallasta ja henkirikoksista monitahoisina tapahtumina, joiden taustoilta on havaittavissa eri asteista keinottomuutta vastata vanhempana elämän nostamiin haasteisiin. Tutkimus tuotti aihepiirin lisätutkimustarpeita, erityisesti yksinäisyyden ja moniammatillisen yhteistyön näkökulmista. Avainsanat: äitiys, henkirikokset, väkivalta, paha, pahuus, narratiivinen tutkimus
Subject: Sosiaalitieteet
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record