Cervical and vaginal high-grade cancer precursors : age dependence of human papillomavirus genotypes and alternative management strategies

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5487-3
Title: Cervical and vaginal high-grade cancer precursors : age dependence of human papillomavirus genotypes and alternative management strategies
Author: Aro, Karoliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology
Doctoral Program in Clinical Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-10-25
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5487-3
http://hdl.handle.net/10138/305769
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Nearly all humans acquire a human papillomavirus (HPV) infection during their lifetime. The vast majority of HPV infections regress spontaneously, even the precancerous lesions (intraepithelial neoplasias) of the female genital tract that HPV causes. Precancerous cervical lesions are treated with local excision, because the progressive or regressive nature of an individual lesion remains unknown. These procedures have a 90% initial cure rate but may predispose to preterm birth. Prophylactic HPV vaccines targeting the two most common HPV types in cervical cancer (HPV 16 and 18) have been available for a little over a decade. A near eradication of HPV infections and precancerous lesions has been demonstrated a decade after vaccination in adolescence; however, the full effect of mass vaccination, especially on cancer rates, will only be seen decades later. Characterising the prevaccination era HPV-type distribution can aid the assessment of the effect of vaccinations and refine screening strategies. Our study of 1279 women assessed for abnormal cytology found a distinct, age-related polarisation of HPV types. Histological high-grade cervical disease was diagnosed in 503 women, and two thirds of cases in young women were attributed to HPV16/18, whereas it was only found in one third of women ≥45. Other high-risk types and even HPV negativity were more common than HPV16/18 in the older women. We performed a meta-analysis on the outcomes of untreated cervical intraepithelial neoplasia grade 2 (CIN2). Summary estimates from 36 studies showed the overall regression rate at two years to be 50% and the progression rate 18%. The two-year regression rate was 60% and the progression rate was 11% in a subgroup analysis of women <30 years of age (approximately 1000 women). Overall progression to invasive cancer was rare (0.5%, n=15/3160). In addition, we assessed the performance of a DNA methylation panel (S5 classifier) in predicting progression of untreated histological CIN2 in a prospective cohort study of 149 women (18-30 years of age). S5 was independently able to predict progression even when adjusted for age, initial cytology, cigarette smoking, and HPV16/18 status. Vaginal intraepithelial neoplasia (VAIN) is more uncommon than CIN. Contemporary treatment is mostly laser vaporisation, but recurrence occurs in up to a third. HPV persistence is associated with recurrence. We recruited 30 women with high-grade VAIN into a randomised trial comparing the efficacy of self-administered vaginal immunomodulator imiquimod, laser vaporisation, and expectant management. No progressions were observed during the follow-up, and histological regression rates showed no significant differences between the study arms. HPV clearance, however, was significantly more common in the imiquimod arm (63%) than in the laser arm (11%).Lähes kaikki ihmiset saavat papilloomavirusinfektion (human papillomavirus, HPV). Valtaosa HPV-infektioista ja jopa sen aiheuttamista syövän esiastemuutoksista naisen synnytyselimissä paranee ilman hoitoa etenkin nuorilla. Kohdunkaulan esiastemuutokset hoidetaan paikallisella kirurgisella poistolla, koska yksittäisen muutoksen paranemista tai etenemistä ei voida ennustaa. Paikallisella poistolla on erinomainen onnistumisaste, mutta se voi altistaa ennenaikaiselle synnytykselle. Profylaktisia HPV-rokotteita kohdunkaulasyövän yleisimpiä HPV-tyyppejä (HPV16 ja 18) vastaan on ollut saatavilla reilun vuosikymmenen ajan. Lapsuudessa saatujen rokotusten jälkeen HPV-infektioiden ja esiastemuutosten on osoitettu lähes hävinneen. Väestötason rokottamisen vaikutusta etenkin syövän esiintymiseen joudutaan silti odottamaan vielä vuosikymmeniä. Totesimme 1279 kolposkopiaan solumuutoksen vuoksi lähetetyn naisen joukossa selvän ikään liittyvän jakauman HPV-tyypeissä. Histologinen vaikea-asteinen muutos todettiin 503 naisella, alle 30-vuotiailla naisilla kaksi kolmasosaa näistä liittyivät HPV16/18:aan kun taas vain kolmasosa yli 45-vuotialla. Vanhempien naisten vaikeissa esiastemuutoksissa muut korkean riskin virustyypit ja HPV-negatiivisuus olivat tavallisempia. Teimme meta-analyysin hoitamattomien keskivaikeiden kohdunkaulasyövän esiasteiden (cervical intraepithelial neoplasia grade 2, CIN2) luonnollisesta kulusta. 36 tutkimuksesta saatu arvio näytti CIN2-muutoksen paranevan 50 % tapauksista kahdessa vuodessa kun taas 18 % eteni. Vain alle 30-vuotiaita naisia sisältäneessä alaryhmäanalyysissä 60 % muutoksista parani kun vain 11 % eteni. Eteneminen syöväksi oli kaikkiaan harvinaista (0,5 %, n=15/3160). Lisäksi arvioimme DNA-metylaatioluokittelijaa (S5 classifier) CIN2-muutoksen etenemistä ennakoivana tekijänä 149 nuoren (18-30-vuotiaan) naisen etenevässä tutkimuksessa. S5 pystyi itsenäisesti ennustamaan muutoksen etenemistä iästä, lähtötilanteen solumuutoksen vaikeusasteesta, tupakoinnista ja HPV16/18-löydöksestä riippumatta. Emättimen esiastemuutokset (vaginal intraepithelial neoplasia, VAIN) ovat harvinaisempia kuin kohdunkaulan muutokset. Muutoksia hoidetaan usein laserilla, mutta tauti uusiutuu joka kolmannella. HPV:n säilyminen on uusiutumista ennakoiva tekijä. Rekrytoimme 30 naista, joilla oli todettu vaikea-asteinen VAIN-muutos, satunnaistettuun tutkimukseen, jossa verrattiin itseannostellun immunomodulaattori imikimodin, laserhoidon ja seurannan tehoa hoidossa. Yksikään muutoksista ei edennyt seurannassa ja paranemisaste oli ryhmissä yhtäläinen. HPV:n häviäminen oli kuitenkin tavallisempaa imikimodiryhmässä (63 %) kuin laserryhmässä (11 %).
Subject: Lääketiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
CERVICAL.pdf 1.184Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record