Division in Integration : How citizenships and integration profiles coincide

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910023574
Title: Division in Integration : How citizenships and integration profiles coincide
Author: Manner, Joel
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910023574
http://hdl.handle.net/10138/305819
Thesis level: master's thesis
Degree program: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Social Research
Magisterprogrammet i sociala vetenskaper
Specialisation: Sosiaalipsykologia
Social Psychology
Socialpsykologi
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastelen venäjää puhuvan vähemmistön integraatiota Norjassa (n = 215), Suomessa (n = 252), ja Virossa (n = 482) soveltamalla henkilö suuntautuneita metodeja, joissa olen käyttänyt erilaatuisille integraation muodoille keskeisiä sosio-poliittisia mittareita. Käytin moni korrespondenssi ja klusteri analyysia taloudellisen hyvinvoinnin muuttujan, sosio-demografisten muuttujien, sekä muuttujien, jotka käsittävät koettua sosiaalista statusta ja yhteenkuuluvuutta tuottamaan kolme laadullisesti erilaista integraatio profiilia. Tarkastelin tämän jälkeen saatujen profiilien: kriittinen integraatio, separaatio, ja assimilaatio, suhdetta kansalaisuuteen. Tulosten mukaan kriittinen integraatio oli yleisin profiili kaikissa kolmessa maassa ja yhdessä separaatio profiilin kanssa olivat kytköksissä tapauksiin, joilla oli asuinmaansa kansalaisuus. Tapaukset, joilla oli määrittämätön kansalaisuus, olivat yleisiä separaatio ja kriittinen integraatio profiileissa, kun taas kaksoiskansalaiset olivat lähes yksinomaan kriittinen integraatio profiilissa. Maiden väliltä löytyi eroja profiilien koossa: Suomessa ja Norjassa yleisimpiä olivat kriittinen integraatio ja assimilaatio, kun taas Virossa suurimpia olivat kriittinen integraatio ja separaatio.This thesis explores the integration of the Russian-speaking minorities in Norway (n = 215), Finland (n = 252), and Estonia (n = 482) through the use of person-oriented methods encompassing socio-political measures central to several forms of integration. Economic situation, socio-demographics as well as variables tapping the perceived social status and sense of belonging of referents were used in multiple-correspondence and cluster analysis, producing three profiles of distinctive kinds of integration, namely: critical integration, separation, and assimilation. The citizenship status of cases within these profiles were then examined in order to find patterns corresponding with differing contexts of integration. Across national contexts, critical integration was the most common profile, and was connected along with the separation profile to those possessing citizenship of their respective nation. In the separation cluster, undetermined citizenship was most common, and dual citizenship most rare and almost exclusively associated with the critical integration profile. National contexts showed differences among proportions of cases in the identified profiles, with the critical integration and assimilation profiles being most common in Norway and Finland, and critical integration and separation profiles in Estonia.
Subject (yso): integraatio
kansalaisuus
akkulturaatio
integration
citizenship
acculturation
person-oriented approach


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record