Kelan kuntoutuskurssien ja moniammatillisten yksilöjaksojen hankinnat vuonna 2019. Kommentteja rekisteröitymismenettelyn ja hankintojen suunnittelua varten

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101132368
Title: Kelan kuntoutuskurssien ja moniammatillisten yksilöjaksojen hankinnat vuonna 2019. Kommentteja rekisteröitymismenettelyn ja hankintojen suunnittelua varten
Author: Liski, Matti; Nokso-Koivisto, Oskari; Lackbergh, Jenna
Publisher: Kela
Published in: Helsinki
Date: 2019-10-14
Language: fi
Number of pages: 28
Belongs to series: Kuntoutusta kehittämässä
ISBN: 978-952-284-075-2
ISSN: 2489-849X
URI: http://hdl.handle.net/10138/305979
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101132368
Abstract: Kela hankkii vuosittain vaativan lääkinnällisen ja harkinnanvaraisen kuntoutuksen kursseja sekä moniammatillista yksilökuntoutusta 60 miljoonalla eurolla 27 000 asiakkaalle. Palveluntuottajia on 150. Onnistuessaan hankinta johtaa tasapainoisesti hankkijan asettamien tavoitteiden toteutumiseen. Hankintatavan valinta sekä hankintamekanismin yksityiskohdat vaikuttavat hankinnan onnistumiseen. Raportissa tarkastellaan vaativan lääkinnällisen ja harkinnanvaraisen kuntoutuksen kuntoutuskurssien sekä moniammatillisen yksilökuntoutuksen hankintaa taloudellisesta näkökulmasta. Ensisijaisesti raportissa on keskitytty Kelan kohtaaman hankintaongelman periaatteelliseen tarkasteluun. Raportti havainnollistaa aiempien hankintojen ominaisuuksia aineistosta tehtyjen kuvaajien avulla. Kansaneläkelaitos pyrkii siirtymään hankinnassa rekisteröitymismenettelyyn, jossa laadullisen seulan läpäisseet palveluntuottajat voisivat rekisteröityä palveluntuottajiksi ilman nykyisen kaltaista hankintamenettelyä. Yksi raportin tavoitteista on rekisteröitymismenettelyn uhkien ja mahdollisuuksien selvittäminen. Selvityksessä on tunnistettu nykymenettelystä kolme periaatteellista ongelmaa. Ensimmäinen ongelma liittyy hankintatavan joissakin tapauksissa aiheuttamaan kannusteeseen tarjota kustannukset selvästi ylittävää hintaa. Toinen ongelma on samanaikaiset ja toisiinsa liittymättömät hankinnat, jotka altistavat palveluntuottajat kohtaamaan turhaa epävarmuutta. Epävarmuus nostaa palveluntuottajien kustannuksia ja siten myös hankinnan kustannuksia. Kolmas ongelma liittyy kilpailun määrään. Palveluntuottajilla on vähän kannusteita tarjota kustannuksia lähellä olevaa hintaa, kun kaikki tarjoajat joudutaan hyväksymään riittävän kapasiteetin hankkimiseksi. Raportissa todetaan, että yksinkertaisimmillaan tavoitteisiin pääsemiseksi hankintatapaa olisi kehitettävä nykyisen hankintatavan pohjalta. Raportissa esitetään, että hankintatapaan tehtäisiin sellaisia muutoksia, jotka saisivat palveluntuottajat kilpailemaan tasapainoisesti laadulla ja hinnalla sekä helpottaisivat alalle tuloa. Tärkeää olisi myös vähentää palveluntuottajien kokemaa turhaa epävarmuutta.
Subject: kuntoutus
lääkinnällinen kuntoutus
kuntoutuspalvelut
hankinta
julkiset hankinnat
palveluntuottajat
rekisteröinti
laatu
hinnat
kilpailuttaminen
palvelusetelit
Kela
Peer reviewed: No


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kuntoutustakehittamassa11_saavutettava.pdf 521.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record