Edge Computing Platforms and Protocols

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5561-0
Title: Edge Computing Platforms and Protocols
Author: Mohan, Nitinder
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Science
Doctoral Programme in Computer Science
Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Tietojenkäsittelytieteen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i datavetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-11-08
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5561-0
http://hdl.handle.net/10138/306041
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Cloud computing has created a radical shift in expanding the reach of application usage and has emerged as a de-facto method to provide low-cost and highly scalable computing services to its users. Existing cloud infrastructure is a composition of large-scale networks of datacenters spread across the globe. These datacenters are carefully installed in isolated locations and are heavily managed by cloud providers to ensure reliable performance to its users. In recent years, novel applications, such as Internet-of-Things, augmented-reality, autonomous vehicles etc., have proliferated the Internet. Majority of such applications are known to be time-critical and enforce strict computational delay requirements for acceptable performance. Traditional cloud offloading techniques are inefficient for handling such applications due to the incorporation of additional network delay encountered while uploading pre-requisite data to distant datacenters. Furthermore, as computations involving such applications often rely on sensor data from multiple sources, simultaneous data upload to the cloud also results in significant congestion in the network. Edge computing is a new cloud paradigm which aims to bring existing cloud services and utilities near end users. Also termed edge clouds, the central objective behind this upcoming cloud platform is to reduce the network load on the cloud by utilizing compute resources in the vicinity of users and IoT sensors. Dense geographical deployment of edge clouds in an area not only allows for optimal operation of delay-sensitive applications but also provides support for mobility, context awareness and data aggregation in computations. However, the added functionality of edge clouds comes at the cost of incompatibility with existing cloud infrastructure. For example, while data center servers are closely monitored by the cloud providers to ensure reliability and security, edge servers aim to operate in unmanaged publicly-shared environments. Moreover, several edge cloud approaches aim to incorporate crowdsourced compute resources, such as smartphones, desktops, tablets etc., near the location of end users to support stringent latency demands. The resulting infrastructure is an amalgamation of heterogeneous, resource-constrained and unreliable compute-capable devices that aims to replicate cloud-like performance. This thesis provides a comprehensive collection of novel protocols and platforms for integrating edge computing in the existing cloud infrastructure. At its foundation lies an all-inclusive edge cloud architecture which allows for unification of several co-existing edge cloud approaches in a single logically classified platform. This thesis further addresses several open problems for three core categories of edge computing: hardware, infrastructure and platform. For hardware, this thesis contributes a deployment framework which enables interested cloud providers to effectively identify optimal locations for deploying edge servers in any geographical region. For infrastructure, the thesis proposes several protocols and techniques for efficient task allocation, data management and network utilization in edge clouds with the end-objective of maximizing the operability of the platform as a whole. Finally, the thesis presents a virtualization-dependent platform for application owners to transparently utilize the underlying distributed infrastructure of edge clouds, in conjunction with other co-existing cloud environments, without much management overhead.Pilvilaskenta on aikaansaanut suuren muutoksen sovellusten toiminta-alueessa ja on sen myötä muodostunut lähes oletusarvoiseksi tavaksi toteuttaa edullisia ja skaalautuvia laskentapalveluita käyttäjille. Olemassaoleva pilvi-infrastruktuuri on kokoelma suuren mittakaavan datakeskuksia ympäri maailman. Datakeskukset sijaitsevat maantieteellisesti tarkkaan valituissa paikoissa, joista pilvioperaattorit pystyvät takaamaan hyvän suorituskyvyn käyttäjilleen. Viime vuosina yleistyneet uudet sovellusalat, kuten esineiden Internet (IoT), lisätty todellisuus (AR), itseohjautuvat autot, jne., ovat yleistyneet Internetissä. Valtaosa edellä mainituista sovellusaloista on aikakriittisiä, ja ne asettavat laskennalle tiukan viivemarginaalin, jonka toteutuminen on edellytys sovelluksen hyväksyttävälle suorituskyvylle. Perinteiset menetelmät delegoida laskentaa pilvipalveluihin ovat kelvottomia aikakriittisissä sovelluksissa, sillä laskentaan liittyvän oheisdatan siirtämisestä johtuva verkkoviive on liian suuri. Useat edellä mainituista uusista sovellusaloista hyödyntävät sensoridataa, jota kerätään useista eri lähteistä. Samanaikaiset datayhteydet puolestaan aiheuttavat merkittävää ruuhkaa verkossa. Reunalaskenta on uusi pilviparadigma, jonka tavoitteena on tuoda nykyiset palvelut ja resurssit lähemmäksi loppukäyttäjää. Myös reunapilvenä tunnetun paradigman keskeinen tavoite on vähentää pilveen kohdistuvaa verkkoliikennettä suorittamalla sovelluksen vaatima laskenta resursseilla, jotka sijaitsevat lähempänä loppukäyttäjää. Reunapilvien tiheä maantieteellinen sijoittelu ei ainoastaan auta minimoimaan tiedonsiirtoviivettä aikakriittisiä sovelluksia varten, vaan tukee myös sovellusten mobiliteettia, kontekstitietoisuutta ja datan aggregointia laskentaa varten. Edellä mainitut reunapilven tarjoamat uudet mahdollisuudet eivät kuitenkaan ole yhteensopivia nykyisten pilvi-infrastruktuurien kanssa. Datakeskukset toimivat tarkoin valvotuissa ympäristöissä palvelun takaamiseksi, kun taas reunapilvien toiminta-alue on hallinnoimaton ja julkinen. Useat esitykset reunapilven toteutukseen liittyen hyödyntävät myös käyttäjien laitteiden potentiaalista laskentakapasiteettia, jota tänä päivänä löytyy runsaasti mm. älypuhelimista, kannettavista tietokoneista, tableteista. Reunapilven infrastruktuuri on täten haastava yhdistelmä heterogeenisiä, resurssirajoitettuja, epäluotettavia, mutta laskentakykyisiä laitteita, jotka yhdessä pyrkivät suorittamaan pilvilaskentaa. Tämä väitöstutkimus tarjoaa kokoelman uudentyyppisiä protokollia ja alustoja reunalaskennan integroimiseksi osaksi nykyistä pilvi-infrastruktuuria. Tutkimuksen pohjana on kokonaisvaltainen reunapilviarkkitehtuuri, joka pyrkii yhdistämään useita rinnakkaisia arkkitehtuuriehdotuksia yhdeksi loogiseksi pilvialustaksi. Väitöstutkimus ottaa myös kantaa useisiin avoimiin ongelmiin reunalaskennan kolmella osa-alueella: resurssit, infrastruktuuri ja palvelualusta. Resursseihin liittyen tämä väitöstutkimus tarjoaa käyttöönottokehyksen, jonka avulla palveluntarjoajat voivat tehokkaasti selvittää reunapalvelinten optimaaliset maantieteelliset sijoituskohteet. Infrastruktuurin osalta tämä väitöstutkimus esittelee reunapilvessä tapahtuvaa tehokasta tehtävien allokointia, datan hallinnointia ja verkon hyödyntämistä varten useita protokollia ja tekniikoita, joiden yhteinen tavoite on maksimoida alustan toiminnallisuus kokonaisuutena. Tämän väitöstutkimuksen lopussa kuvataan virtualisointiin pohjautuva alusta, jonka avulla käyttäjä voi läpinäkyvästi hyödyntää ympäröivää reunapilveä perinteisten pilvi-infrastruktuurien rinnalla ilman suurta hallinnollista kuormaa.
Subject: Computer Science
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
EdgeComp.pdf 10.05Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record