Production of nettle (Urtica dioica), environmental and economic valuation in conventional farming

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910153668
Title: Production of nettle (Urtica dioica), environmental and economic valuation in conventional farming
Alternative title: Nokkosen (Urtica dioica) viljelyn talous ja ympäristövaikutukset perinteisessä vijlelyssä
Author: Sadik, Samica Anastasia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910153668
http://hdl.handle.net/10138/306173
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maatalousekonomia
Agricultural Economics
Lantbruksekonomi
Abstract: Maataloustuotanto ja sen osa-alueet kuten viljelykasvien monipuolistaminen, jatkuva kasvipeitteisyys sekä erilaiset maaperän parannuskeinot ovat kestävää kehitystä tukevia ja potentiaaliltaan merkittäviä toimia ilmastonmuutoksen hallinnassa. Kasvava ilmastonmuutokseen liittyvä keskustelu on osaltaan lisännyt kestävien materiaalien ja ratkaisujen kysyntää valmistavassa teollisuudessa. Nokkonen (Urtica dioica) on todettu ekologisesti ja taloudellisesti arvokkaaksi kasviksi jolla on merkittävä kaupallinen potentiaali. Nokkosen monivuotisuus ja vaatimaton panoskäyttö, sekä monet mahdolliset käyttötarkoitukset kasvukauden aikana tekevät siitä viljelijöille kiinnostavan kasvin. Nokkonen on ollut historiallisesti teollisen mittakaavan viljelykasvi, mutta nykyinen tuotanto on marginaalista positiivisista ominaisuuksista huolimatta. Nokkosen kaupallista potentiaalia on viimeaikoina tutkittu monista eri näkökulmista ja käyttötarkoituksista, viljelijöiden vähyys on kuitenkin jättänyt tulokset hyödyntämättä laajemmassa mittakaavassa. Tämä tutkimus on toteutettu perinteisin laskentatoimen menetelmin tarkoituksena löytää nokkosen viljelyn kannattavuusraja tavanomaisessa suomalaisessa maatalousympäristössä. Tuotantotiedot on kerätty eri kansainvälisistä kirjallisuuslähteistä tarkoituksena selvittää nokkosen viljelyn kannattavuustekijät ja laajentaa tarkastelua sen ympäristöllisiin hyötyihin. Vertailuksi, samanlainen arviointi toteutettiin tavanomaiselle viljelykiertosuunnitelmalle jossa kasvintuotantoon oli valittuna öljykasvi, vehnä sekä nurmikasvi. Valitussa neljän vuoden asetelmassa nokkosen viljely osoittautuu kustannuksiltaan kalliimmaksi pääasiassa ensimmäisen vuoden vähäisen tuotoksen vuoksi. Nokkosen satovuosien alhainen panoskäyttö ja odotettu monivuotinen tuotos alentavat tuotantokustannuksia yli ajan. Nokkosen tuotantokustannus on 0,29 euroa kuivaa kiloa kohden ja kannattavuushinta sisältäen kansalliset tuet 0,16 euroa kuivaa kiloa kohden, samaa luokka vehnän kanssa. Nokkosen alhainen panoskäyttö ja suhteessa suuri kahdeksan tuhannen kilon kasvukausikohtainen tuotos viittaavat kannattavuuden parantumiseen verrattain alhaisin myyntihinnoin. Ympäristöllisesti arvioituna nokkosen viljely aikaansaa vuosittain noin 1,3 tonnin hiilinielun huolimatta konekäytöstä ja perinteisestä lannoitekäytöstä.Agricultural systems hold great potential in contributing greenhouse gas mitigation measures globally. Crop diversification, perennial vegetative cover and soil conservational measures are highlighted in order to develop agricultural production in a sustainable way. Increasing climate related public concern has created a demand for sustainable materials for manufacturing industries. Nettle (Urtica dioica) has been proven to hold economic and ecological advantages and great commercial potential. Nettle is a perennial low input crop with multiple end uses within harvest offering an attractive crop for farmers. The crop has been historically used in industrial scale however, current nettle production in agricultural scale is marginal despite its positive characteristics. Research on nettle’s commercial potential has been conducted in various industries. Lack of farmers has left results idle and commercial potential unachieved. This study uses basic management accounting practices in order to find the break-even points and profitability of the production in Finnish conventional farming framework. The production information is gathered from various international projects and is used in order to assess the profitability of nettle production and expand the assessment to evaluate production’s environmental benefits. For a comparison, similar assessment is performed for a conventional crop rotation consisting an oilseed crop, wheat and grass. In the chosen 4-year setting, the nettle production proves more expensive majorly due to first year’s economically non-viable production. Nettle’s low input use during the yield years and predictable long term yield output is likely to reduce unit costs over time. Nettle’s production cost of dry biomass is 0,29 euros per kilogram and break-even price after subsidies is 0,16 euros for a kilogram, similar to wheat. Nettle’s low input use and relatively large, annual 8000kg fresh yields indicate the production could turn profitable with comparably low prices. Environmentally, after the first year nettle creates an annual 1,3 ton carbon sink despite conventional fertilizer use and machinery work done of field.
Subject: nettle
carbon
sustainability
agriculture
profitability
materials
ecological efficiency
nokkonen
päästöt
kestävyys
maatalous
kannattavuus
materiaalit
ekologinen tehokkuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sadik_Samica_Pro_gradu_2019.pdf 2.613Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record