Never a Church of Silence : The Catholic Church in Revolutionary Cuba, 1959-1986

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5559-7
Title: Never a Church of Silence : The Catholic Church in Revolutionary Cuba, 1959-1986
Author: Kuivala, Petra
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Theology, Kirkkohistorian osasto
Doctoral Programme in Theology and Religous Studies
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten
Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-11-09
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5559-7
http://hdl.handle.net/10138/306229
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The doctoral dissertation "Never a Church of Silence: The Catholic Church in Revolutionary Cuba, 1959–1986" explores the histories of Catholicism in the Cuban revolution. The research traces both the intra-ecclesial discourse of the Catholic Church in the revolution and the lived experiences of Cuban Catholics in the revolutionary reality. The research addresses a topic scarcely acknowledged in international scholarship: religion in revolutionary Cuba. Among the lacunas in scholarly knowledge are the histories of Cuban Catholics in the revolutionary reality. While preceding scholarship has focused on the institutional histories of Cuban Catholicism, it has placed little attention on the lived experiences and quotidian life of Catholics in the revolution. Correspondingly, many of the social histories of the revolution have also remained silenced by the revolution’s dominant narratives, and hidden from scholars by the silence of the Cuban archives. Drawing on previously inaccessible Cuban primary sources, both documental and oral, the research provides new insights into the dynamics of Catholicism in the revolution and Catholic discourse on the revolution. The research presented here is based on an extensive amount of unstudied documents housed in the archives of the Catholic Church in Cuba. As these sources appear in international scholarship for the first time, they mark a significant step forward in historical knowledge about Catholicism and the Cuban revolution and represent a unique opening into post-1959 Cuban archives. The archival sources are complemented with oral history sources: interviews with Cubans narrating their individual and collective experiences in living the revolution as Catholics. The multitude of new sources both enables the discovery of new histories of Catholicism in the revolution and makes it possible to bridge the more institutional histories of the Catholic Church and the individual, personal histories of Cuban Catholics. While preceding scholarship has predominantly approached religion within the narrative framework of revolutionary historiography, this research analyzes the histories of Catholicism and the revolution pronounced by Cuban Catholic voices. In intra-ecclesial discourse, the sources enable an analysis of a large array of voices: those of the ecclesial hierarchy, clergy, and laypeople discussing and recounting distinctively Catholic histories of the revolution. The overarching conclusions of the research discuss the continuous, multidimensional agency of the Catholic Church in revolutionary Cuba, and consequently, the intrinsically intertwining interplay of religion and the revolution in the experiences of Cuban Catholics. While constructions highlighting the silence and absence of Catholicism in the revolution have previously framed scholarly paradigms, this study presents a more complex and nuanced analysis of Catholic life in the revolution. As a whole, this research provides a new opening for analyzing the Cuban revolution from the perspectives of lived experience, various social actors of the revolutionary society, and histories recounted by voices from within the revolutionary reality. Further illustrating the manifold role of religion in the Cuban revolution is the multidisciplinary nature of this research project. In addition to the study of church history and theology, this work is situated in the field of Cuban studies. It also intersects with Latin American and Caribbean studies, studies of oral history, and the study of lived religion.Väitöskirjatutkimus "Never a Church of Silence: The Catholic Church in Revolutionary Cuba, 1959–1986" tarkastelee katolisuutta Kuuban vallankumouksessa. Tutkimus analysoi yhtäältä kirkon elämää vallankumouksen kontekstissa ja toisaalta kuubalaisten katolilaisten kokemuksia vallankumouksen eletyssä todellisuudessa. Uskontoa Kuuban vallankumouksessa on tutkittu vain vähän sekä kansainvälisen Kuuba-tutkimuksen että globaalin katolisuuden historioiden tutkimuksessa. Aiempi tutkimus on tarkastellut kuubalaista katolista kirkkoa instituutiona, jättäen huomiotta sekä kirkon sisäisen monimuotoisuuden että kuubalaisten katolilaisten eletyt historiat vallankumouksessa. Tutkimus pohjautuu suureen määrään uusia kuubalaisia arkistolähteitä ja suullisen historian lähteitä. Väitöskirja on kansainvälisesti ensimmäinen kyseisiä katolisia vallankumousajan arkistolähteitä hyödyntävä tutkimus: huomattava määrä katolisen kirkon arkistolähteitä on luovutettu ensimmäisen kerran tutkimuskäyttöön tässä tutkimuksessa. Arkistojen avautuminen on merkittävä uusi askel sekä kansainvälisessä Kuuba-tutkimuksessa että globaalin katolisuuden historioiden tutkimuksessa. Arkistolähteitä täydentävät kuubalaisten katolilaisten suulliset historiat, jotka kirjoittaja on kerännyt haastattelumenetelmällä Kuubassa. Keskittymällä katolisiin lähteisin ja tarkastelemalla kuubalaista katolisuutta moniulotteisena ilmiönä tutkimus luo pohjaa uusille tavoille tarkastella uskontoa osana vallankumousta, ei irrallisena tai yksinomaan institutionaalisena toimijana vaan läpileikkaavana ilmiönä vallankumouksen eletyssä todellisuudessa. Uudet lähdeaineistot mahdollistavat sekä uuden kysymyksenasettelun ja lähestymistavan että uuden historiallisen tutkimustiedon tuottamisen uskonnon ja vallankumouksen suhteista. Kirjallisten ja suullisten lähteiden yhdistäminen mahdollistaa kirkkoinstituution historioiden ja kuubalaisten katolilaisten elettyjen kokemusten yhteen punomisen vallankumouksen kontekstissa. Tutkimus tuottaa merkittävää uutta tietoa katolisen kirkon, kuubalaisten katolilaisten ja Kuuban vallankumouksen suhteista. Se nostaa esille aiemmin huomiotta jääneitä historioita, kertomuksia ja tulkintoja uskonnon ja vallankumouksen vuorovaikutuksesta. Tutkimustulokset haastavat aiemman tutkimuksen, suurelta osin arkistoaineistojen saatavuuden rajallisuudesta johtuneen käsityksen katolisesta kirkosta hiljaisena kirkkona vallankumouksen marginaalissa vailla toimivaltaa ja itsenäistä toimijuutta. Väitöskirja toimii kansainvälisesti uutena avauksena sekä uskonnon ja Kuuban vallankumouksen että vallankumouksen sosiaalisten historioiden ja elettyjen kokemusten tarkastelemisessa. Monitieteinen ja tieteidenvälinen tutkimus liikkuu teologian ja uskonnontutkimuksen, historiantutkimuksen, Kuuba-tutkimuksen, Latinalaisen Amerikan ja Karibian tutkimuksen sekä eletyn uskonnollisuuden tutkimuksen alueilla.
Subject: teologia ja uskonnontutkimus
historia
Kuuba-tutkimus
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
NEVERACH.pdf 3.358Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record