VAKAMO-koulutuksen merkityksiä ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle : kahdeksan Helsingin yliopistosta valmistuneen haastateltavan sähköpostihaastattelu

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233767
Title: VAKAMO-koulutuksen merkityksiä ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle : kahdeksan Helsingin yliopistosta valmistuneen haastateltavan sähköpostihaastattelu
Author: Haataja, Alli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233767
http://hdl.handle.net/10138/306323
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimuksessa selvitettiin VAKAMO-koulutuksen merkityksiä ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle. Tutkimuksen kohderyhmä oli 8 koulutuksesta valmistunutta opiskelijaa. Aihetta ei ole aikaisemmin tutkittu. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla sähköpostitse. Aineiston analyysimenetelmä oli teemoittelu, jossa etsittiin keskeisiä aiheita haastateltavien vastauksista. VAKAMO-koulutuksessa kehittyi monenlaisia valmiuksia, jotka lisäsivät haastateltavien ammatillista asiantuntijuutta. Tärkeimpiä näistä olivat valmius tehdä tieteellistä tutkimusta, kriittisen ajattelun kehittyminen ja asiantuntijaidentiteetin syveneminen. Tutkimuksen mukaan haastateltavien toiveet varhaiskasvatuksen osaamiseen syventämisestä, uusista työtehtävistä ja jatkokoulutusmahdollisuuksista toteutuivat VAKAMO-koulutuksen jälkeen. Haastateltavat olivat VAKAMO-koulutukseensa varsin tyytyväisiä. Pienryhmien vuorovaikutuksellinen oppimisilmapiiri oli aikuisopiskelijoille mielekäs. VAKAMO-koulutukseen toivottiin enemmän johtajuusopintoja. Tutkimus tuo lisätietoa tuleville opiskelijoille, alalla työskenteleville, koulutuksen suunnittelijoille ja hallinnon vastuuhenkilöille.The aim of this master`s thesis was to survey significances in master`s degree programme in early childhood education (VAKAMO) to eight respondents in the light of professional expertise. They had all been graduated from the university of Helsinki with a degree in master`s degree programme in early childhood education. The topic has not been survied earlier. The research data was gathered with emailsurveys. Thematic analysis was used to examine themes within the research data. Many abilities were developped to the respondents during their studies. The respondents agreed that their professional expertise was deeper after they were graduated. Among the most important of these abilities were the ability to do scientific research, development of critical thinking and stronger professional expertise. The former hopes of the respondents to deepen their knowledge in early childhood education, to get new duties and to educate further were realized after their graduation. The respondents were quite satisfied with their master`s degree programme in early childhood education. The dialogic atmosphere in small groups was pleasant for the adult learners. The aspiration was to involve more leadership studies in master`s degree programme in early childhood education.
Subject: VAKAMO-koulutus
ammatillinen asiantuntijuus
ammatillinen kehittyminen
pedagoginen johtaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Haataja_Alli_Pro_gradu_2019.pdf 439.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record