Yhteisö ja taide : teemoja ja näkökulmia 2000-luvun taiteilijan laajentuneeseen toimintakenttään

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-015-7
Title: Yhteisö ja taide : teemoja ja näkökulmia 2000-luvun taiteilijan laajentuneeseen toimintakenttään
Author: Teatterikorkeakoulu / Teaterhögskolan / Theatre Academy Helsinki; Monni, Kirsi; Törmi, Kirsi
Editor: Monni, Kirsi; Törmi, Kirsi
Contributor: Teatterikorkeakoulu / Teaterhögskolan / Theatre Academy Helsinki
Date: 2019
Thesis level:
Belongs to series: Teatterikorkeakoulun julkaisusarja
ISSN: 2242-6507
ISBN: 978-952-353-015-7
URI: http://hdl.handle.net/10138/306351
URN:ISBN:978-952-353-015-7
Electronic publication: https://disco.teak.fi/yhteiso-ja-taide/
Abstract: 2000-luvulla taiteilijoiden ammattikuvat ovat laajentuneet samaan aikaan, kun taiteen käsite ja rooli ovat saaneet uusia ulottuvuuksia erilaisissa toimintaympäristöissä ja työyhteisöissä. Tämä verkkojulkaisu esittelee suomalaisen yhteisötaiteen kenttää, sen moninaisia toimijoita, menetelmiä ja lähestymistapoja sekä kuvaa, millaisilla tavoilla ja millaisissa projekteissa taiteilijat ja taidepedagogit ovat toimineet yhteisöllisen taiteen parissa. Enemmän kuin kysymys taiteen autonomiasta tai taiteen välineellistä käytöstä yhteisötaidetta tuntuu määrittävän kysymys taiteellisen prosessin luonteesta. Yhteisötaiteessa taiteelliset kysymykset eivät ole vain taiteilijoiden asettamia vaan ne pyritään määrittelemään osapuolien kanssa yhdessä ja asettamaan taiteilijan ja yhteisön väliin. Tällöin prosessi on yhteinen ja työtä tehdään erityisissä luottamussuhteissa ja väliaikaisissa ilmaisuyhteisöissä. Julkaisun aluksi käsitellään yhteisötaiteen historiaa ja kehitysvaiheita ja kartoitetaan muuttuvan työelämän tarjoamia mahdollisuuksia sekä taiteilijoiden yrittäjyyttä ja sen vaihtoehtoisia malleja. Toisen luvun tapauskuvauksissa keskitytään esittelemään taidelähtöisten prosessien ja menetelmien kehittymistä ja käyttöä erilaisissa sosiaalisissa ja institutionaalisissa viitekehyksissä. Päätösluvun teksteissä pohditaan laajemmin yhteisön käsitettä sekä yhteiskunnan ja taiteen välisiä suhteita ja aiheina ovat muun muassa julkinen taide, poliittinen taide, kulttuuriset törmäykset, tasa-arvon ja inkluusion kysymykset sekä taidelähtöiset menetelmät yhteisöllisissä hankkeissa.
Subject (ysa): yhteisötaide
taiteilijat
ammattikuva
työelämä
koulutus
menetelmät
taiteellinen työ
osallisuus
yhteisöt
projektit
taidelähtöiset menetelmät
poliittisuus
poliittinen taide
tasa-arvo
inkluusio
Suomi
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record