Sähköisten kemian oppimisympäristöjen historia, nykytila ja tulevaisuus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/306370

Citation

Pernaa , J & Aksela , M 2013 , ' Sähköisten kemian oppimisympäristöjen historia, nykytila ja tulevaisuus ' , LUMAT: Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja käytäntö , Vuosikerta. 1 , Nro 4 , Sivut 435–456 .

Title: Sähköisten kemian oppimisympäristöjen historia, nykytila ja tulevaisuus
Alternative title: The history, current state and future of electronic chemistry learning environments
Author: Pernaa, Johannes; Aksela, Maija
Other contributor: Helsingin yliopisto, Opettajankoulutus, kemian osasto
Helsingin yliopisto, Kemian osasto


Date: 2013
Language: fin
Number of pages: 22
Belongs to series: LUMAT: Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja käytäntö
ISSN: 2323-7112
URI: http://hdl.handle.net/10138/306370
Abstract: Tässä artikkelissa perehdytään sähköisten kemian oppimisympäristöjen historialliseen kehittymiseen, esitellään niiden nykytila ja pohditaan tulevaisuuden kehittämistarpeita. Tutkimus on luonteeltaan teoreettinen kirjallisuustutkimus. Sen tavoitteena on selvittää, miten kemian oppimisympäristöihin liittyvät tarpeet ovat ajan kuluessa muuttuneet. Ymmärtämällä niiden historiaa, voidaan tukea myös tulevaisuuden kehittämistarpeita nopeasti muuttuvassa teknologiakentässä. Tarkastelun kohteena ovat sekä teknologiaan että kemian opetukseen liittyvät muutokset. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytetään sulautuvan oppimisen teoriaa. Teoriaosassa se yhdistetään mahdollisuuksiin, joita tieto- ja viestintätekniikka (TVT) tuo kemian opetukselle ja oppimiselle. Artikkelin historiallisessa viitekehyksessä esitetään TVT-pohjaisten kemian oppimisympäristöjen tarpeiden ja mahdollisuuksien muuttuminen kemian opetuksen lähihistoriassa. Siinä erotetaan kolme ajanjaksoa: 1) TVT:n käyttö ennen vuotta 2000, 2) käyttö vuosina 2000-2010 ja 3) käyttö vuodesta 2011 eteenpäin. Jokaiselta aikakaudelta nostetaan esiin kyseisen ajanjakson yhden merkittävimmän TVT-työkalun mahdollisuudet kemian opetukselle. Tutkimuksen analyysiosassa esimerkkejä peilataan sulautuvan kemian oppimisen teoriaan sekä teknologian kehittymiseen. Artikkelin lopuksi esitellään kolme ohjetta, joita voidaan käyttää kemian oppimisympäristöjen käytössä ja kehittämisessä. Ohjeistus tukee teknologisesti pitkäkestoisten ja TVT:n mahdollisuuksia monipuolisesti hyödyntävien kemian oppimisympäristöratkaisujen kehittämistä.
Subject: 116 Kemia
kemian opetus
tiedekasvatus
tieto- ja viestintätekniikka
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
2013_Pernaa_Aksela_TVT_LUMAT.pdf 264.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record