Sähköisten kemian oppimisympäristöjen historia, nykytila ja tulevaisuus

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/306370

Citation

Pernaa , J & Aksela , M 2013 , ' Sähköisten kemian oppimisympäristöjen historia, nykytila ja tulevaisuus ' , LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education , Vuosikerta. 1 , Nro 4 , Sivut 435–456 .

Titel: Sähköisten kemian oppimisympäristöjen historia, nykytila ja tulevaisuus
Sekundär titel: The history, current state and future of electronic chemistry learning environments
Författare: Pernaa, Johannes; Aksela, Maija
Upphovmannens organisation: Opettajankoulutus, kemian osasto
Kemian osasto
Opettajien akatemia
Datum: 2013
Språk: fin
Sidantal: 22
Tillhör serie: LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education
ISSN: 2323-7112
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/306370
Abstrakt: Tässä artikkelissa perehdytään sähköisten kemian oppimisympäristöjen historialliseen kehittymiseen, esitellään niiden nykytila ja pohditaan tulevaisuuden kehittämistarpeita. Tutkimus on luonteeltaan teoreettinen kirjallisuustutkimus. Sen tavoitteena on selvittää, miten kemian oppimisympäristöihin liittyvät tarpeet ovat ajan kuluessa muuttuneet. Ymmärtämällä niiden historiaa, voidaan tukea myös tulevaisuuden kehittämistarpeita nopeasti muuttuvassa teknologiakentässä. Tarkastelun kohteena ovat sekä teknologiaan että kemian opetukseen liittyvät muutokset. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytetään sulautuvan oppimisen teoriaa. Teoriaosassa se yhdistetään mahdollisuuksiin, joita tieto- ja viestintätekniikka (TVT) tuo kemian opetukselle ja oppimiselle. Artikkelin historiallisessa viitekehyksessä esitetään TVT-pohjaisten kemian oppimisympäristöjen tarpeiden ja mahdollisuuksien muuttuminen kemian opetuksen lähihistoriassa. Siinä erotetaan kolme ajanjaksoa: 1) TVT:n käyttö ennen vuotta 2000, 2) käyttö vuosina 2000-2010 ja 3) käyttö vuodesta 2011 eteenpäin. Jokaiselta aikakaudelta nostetaan esiin kyseisen ajanjakson yhden merkittävimmän TVT-työkalun mahdollisuudet kemian opetukselle. Tutkimuksen analyysiosassa esimerkkejä peilataan sulautuvan kemian oppimisen teoriaan sekä teknologian kehittymiseen. Artikkelin lopuksi esitellään kolme ohjetta, joita voidaan käyttää kemian oppimisympäristöjen käytössä ja kehittämisessä. Ohjeistus tukee teknologisesti pitkäkestoisten ja TVT:n mahdollisuuksia monipuolisesti hyödyntävien kemian oppimisympäristöratkaisujen kehittämistä.This article discusses the historical development, current state, and needs future development of electronic learning environments for chemistry education. The study is by nature a theoretical literature review. Its aim is to canvass how the requirements related to chemistry learning environments have changed over time. By understanding the history, the further needs for development can be supported in the fast-advancing field of technology. The objects of investigation are the changes in both technology and chemistry education. Theory of blended learning was used as the theoretical framework for the study. In the theory section, it is combined with the possibilities of ICT in chemistry teaching and learning. In the historical framework of the article, the change in the requirements and possibilities of ICT-based chemistry learning environments is discussed from the perspective the recent history of chemistry education. It has been divided into three periods: 1) The use of ICT before the year 1999, 2) The use between the years 2000 and 2010, and 3) The use in 2011 and later. For each of the periods, the possibilities in chemistry education of one significant ICT tool are presented. In the analysis section of the study, these examples are reflected on the theory of blended chemistry learning and technological development. At the end of the article, three instructions are presented that can be employed in the use and development of chemistry learning environments. The instructions support the development of chemistry learning environment solutions that are technologically durable and take advantage of the various possibilities of ICT.
Subject: 116 Kemia
kemian opetus
tiedekasvatus
tieto- ja viestintätekniikka
Referentgranskad: Ja
Licens: cc_by_nc
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: publishedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
2013_Pernaa_Aksela_TVT_LUMAT.pdf 264.2Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post