Collaborative science education at the University of Helsinki: ChemistryLab Gadolin : a science lab as an inspiring environment for learning, development and research since 2008

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/306421

Citation

Aksela , M , Pernaa , J , Blomgren , P & Rautiainen , I 2018 , Collaborative science education at the University of Helsinki: ChemistryLab Gadolin : a science lab as an inspiring environment for learning, development and research since 2008 . University of Helsinki , Helsinki .

Titel: Collaborative science education at the University of Helsinki: ChemistryLab Gadolin : a science lab as an inspiring environment for learning, development and research since 2008
Sekundär titel: Yhteisöllistä tiedekasvatusta Helsingin yliopistossa : Kemianluokka Gadolin -tiedeluokka innostavana oppimis-, kehittämis- ja tutkimusympäristönä vuodesta 2008 lähtien
Författare: Aksela, Maija; Pernaa, Johannes; Blomgren, Pipsa; Rautiainen, Iisa
Upphovmannens organisation: Doctoral Programme in Chemistry and Molecular Sciences
Department of Chemistry
Teacher Education, Department of Chemistry
University of Helsinki LumA Science Education Centre
Teachers' Academy
Utgivare: University of Helsinki
Datum: 2018-09-19
Språk: eng
Sidantal: 70
ISBN: 978-951-51-4505-5
978-951-51-4506-2
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/306421
Subject: 116 Chemical sciences
tiedekasvatus
opettajankoulutus
Referentgranskad: Nej
Licens: unspecified
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: publishedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
isbn_978_951_51_4506_2.pdf 6.313Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post