Kuntoutus opintojen tukena. OPI-kuntoutuskurssien toteutuminen

Show simple item record

dc.contributor.author Harkko, Jaakko
dc.contributor.author Villa, Tiia
dc.contributor.author Korkeamäki, Johanna
dc.contributor.author Vaalasranta, Liisa
dc.contributor.author Poutiainen, Erja
dc.date.accessioned 2019-10-30T10:25:18Z
dc.date.available 2019-10-30T10:25:18Z
dc.date.issued 2019-10-30
dc.identifier.isbn 978-952-284-074-5 (pdf)
dc.identifier.issn 2343-2780 (ISSN-L)
dc.identifier.issn 2343-2799 (verkkojulkaisu)
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2019092429671 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/306547
dc.description.abstract Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn toimenpidekokonaisuudessa on noussut tärkeäksi ehkäistä opintojen keskeyttämistä. Kelan rahoittama OPI-kuntoutus on kuntoutusmuoto masennus- tai ahdistuneisuushäiriötä sairastaville 16–25-vuotiaille nuorille, jotka suorittavat ammatillista perustutkintoa ja joilla on havaittu opintojen pitkittymisen tai keskeytymisen uhka ja hankaluuksia sosiaalisissa tai oppimistilanteissa. Kuntoutuksen tavoitteena on turvata tai parantaa kuntoutujan opiskelu- ja toimintakykyä sekä lisätä kuntoutujan osallisuutta ja aktiivisuutta. Kuntoutusmallissa pyritään integroimaan mielenterveyskuntoutus osaksi nuorten ammatillisia opintoja. Kuvaamme tässä tutkimuksessa OPI-kuntoutuksen vakiinnuttamisvaiheen toteutusta ja hyötyjä monimenetelmälliseen ja -näkökulmaiseen tutkimusotteeseen perustuen. Määrällisiä ja laadullisia aineistoja kerättiin asiakkailta sekä palveluntuotantoon osallistuvilta toimijoilta oppilaitoksissa ja kuntoutuslaitoksissa ja analysoitiin rinnakkain. Tutkimusote perustui OPI-kuntoutuksen toteutuksen ja hyötyjen arviointiin, joka tapahtui kuntoutujan, oppilaitoksen, terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelutuottajan näkökulmien kautta. Tutkimuksen keskeisimpinä tuloksina havaittiin, että OPI-kuntoutuksella kyettiin vaikuttamaan positiivisesti opiskelijoiden opiskelu- ja toimintakykyyn. Kuntoutukseen osallistuneet nuoret kokivat saaneensa tukea oppi- ja kuntoutuslaitosten ammattilaisilta, ja vertaistuen avulla he saivat positiivisia kokemuksia vuorovaikutuksesta ja osallisuudesta. Tutkimuksessa havaittiin, että kuntoutukseen ohjautumisen prosesseja tulee yhä sujuvoittaa, ja kuntoutuksen toteutusta tulisi mukauttaa vielä enemmän kuntoutujien yksilöllisiin tarpeisiin. Lisäksi kuntoutuksen jälkeistä tukea tulisi suunnitella moniammatillisesti enemmän jo kuntoutuksen aikana. Tutkimuksessa havaittiin, että nuorten opiskelu- ja toimintakykyä sekä kuntoutustarvetta tarkasteltaessa tulisi huomioida opinnoissa jaksaminen, opintojen hallinta sekä opiskeluihin osallistuminen. fi
dc.format.extent 111 fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan raportteja fi
dc.subject nuoret fi
dc.subject nuoret aikuiset fi
dc.subject opiskelijat fi
dc.subject syrjäytyminen fi
dc.subject opintojen keskeyttäminen fi
dc.subject kuntoutus fi
dc.subject masennus fi
dc.subject ahdistuneisuushäiriöt fi
dc.subject opiskelukyky fi
dc.subject toimintakyky fi
dc.subject ammatillinen koulutus fi
dc.subject sosiaalinen toimintakyky fi
dc.subject mielenterveyskuntoutus fi
dc.subject vertaistuki fi
dc.subject kuntoutujat fi
dc.subject osallisuus fi
dc.subject vuorovaikutus fi
dc.subject arviointitutkimus fi
dc.title Kuntoutus opintojen tukena. OPI-kuntoutuskurssien toteutuminen fi
dc.description.reviewstatus peerReviewed fi
dc.relation.numberinseries 19 fi
dc.type.okm C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos fi
dc.publisher.place Helsinki fi
dc.type.refworks Book, Whole fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja19.pdf 684.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record