Samapalkkaisuuden politiikka : monitieteinen näkökulma sukupuolten palkkaeriarvoisuuteen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/306662

Citation

Saari , M & Koskinen Sandberg , P 2017 , ' Samapalkkaisuuden politiikka : monitieteinen näkökulma sukupuolten palkkaeriarvoisuuteen ' , Talous & yhteiskunta , Vuosikerta. 45 , Nro 1 , Sivut 22-27 . < http://www.labour.fi/ty/tylehti/talous-yhteiskunta-12017/samapalkkaisuuden-politiikka/ >

Title: Samapalkkaisuuden politiikka : monitieteinen näkökulma sukupuolten palkkaeriarvoisuuteen
Author: Saari, Milja; Koskinen Sandberg, Paula
Contributor organization: Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
Date: 2017-03-03
Language: fin
Number of pages: 6
Belongs to series: Talous & yhteiskunta
ISSN: 1236-7206
URI: http://hdl.handle.net/10138/306662
Abstract: Tässä artikkelissa esitämme samapalkkaisuuden politiikan käsitteen määritelmän ja perustelemme tarpeen nykyistä monitieteisemmälle lähestymistavalle sukupuolten palkkatasa-arvon tutkimukseen. Samapalkkaisuuden politiikka tarkoittaa sitä, että palkkaus tunnistetaan osaksi sukupuolistuneita valtajärjestyksiä ja että kyseenalaistetaan itsestäänselvyyksinä pidettyjä selityksiä palkan määräytymisen perusteista ja sukupuolten välisestä työnjaosta. Kun samapalkkaisuutta analysoidaan poliittisena kysymyksenä, on helpompi ymmärtää sitä, miksi samapalkkaisuus tutkimusteemana ja yhteiskunnallisessa keskustelussa tulee kiistetyksi ja kiistellyksi ja miksi samapalkkaisuuden toteuttaminen on niin vaikeaa.
Subject: 6160 Muut humanistiset tieteet
sukupuolentutkimus
valtio-oppi
sosiologia
työelämäntutkimus
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion
Funder: University of Helsinki
Grant number:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ty12017SaariKoskinenSandberg.pdf 1.805Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record