Pintavesien tilan luokittelu ja arviointiperusteet vesienhoidon kolmannella kaudella

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/306745

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_37_2019.pdf 13.75Mb PDF View/Open
Title: Pintavesien tilan luokittelu ja arviointiperusteet vesienhoidon kolmannella kaudella
Other contributor: Aroviita, Jukka
Mitikka, Sari
Vienonen, Sanna
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2019
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 37/2019
ISBN: 978-952-11-5074-6
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/306745
Abstract: Vesienhoitotyö on osa vesienhoitolain (1299/2004) soveltamista ja vesienhoitosuunnitelmien täytäntöönpanoa. Oleellinen osa vesienhoitotyötä on kuuden vuoden välein toteutettava joki-, järvi- ja rannikkovesien ekologisen ja kemiallisen tilan arviointi ja luokittelu. Tilaa arvioidaan ihmisten toiminnan aiheuttaman muutoksen voimakkuuden perusteella. Luokittelutyön avulla saadaan tieto vesistä, jotka tarvitsevat toimia hyvän tilan saavuttamiseksi tai sen ylläpitämiseksi. Vesistöjen ekologinen ja kemiallinen tila on Suomessa luokiteltu kolme kertaa. Ensimmäinen pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan luokittelu valmistui vuonna 2008 ja toinen vuonna 2013 ohjeistusten (Ympäristöhallinnon ohjeita OH 3/2009, OH 7/2012) mukaisesti. Tässä oppaassa esitetään päivitetyt arviointiperusteet vesienhoidon kolmatta suunnittelukautta varten tehtyyn tila-arviointiin. Kolmannen kauden arviointi toteutettiin SYKEn, Luken ja ELY-keskusten yhteistyönä vuosina 2018–2019 ja se perustui pääasiassa vuosien 2012–2017 seurantatietoihin. Julkaisuun on koottu yhteen kaikki keskeiset 1. ja 2. kauden ohjeistukset ja täydennetty ne niiltä osin, kuin kriteerejä ja ohjeistuksia on tarkennettu ja kun ne ovat olleet käytössä 3. luokittelukaudella. Kaikki luokittelutekijöiden arviointiperusteet (vertailuarvot ja luokkarajat) ovat tässä julkaisussa eikä vanhoja ohjeistuksia tule käyttää. Ohje on ensisijaisesti tarkoitettu ELY-keskuksille. Vesien tilan luokittelussa käytettäviä parametreja on tapauskohtaisesti sisällytettävä toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailuihin ja YVA-selvityksiin.
Subject: kemiallinen tila
Subject (yso): pintavesi
vesienhoito
laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
ekologinen tila
luokitus (toiminta)
arviointi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record