Kiintoaineen eroosio ja sedimentaatio virtavesissä - luonnollisesta prosessista virtavesien ongelmaksi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/306978

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_46_2019.pdf 23.26Mb PDF View/Open
Title: Kiintoaineen eroosio ja sedimentaatio virtavesissä - luonnollisesta prosessista virtavesien ongelmaksi
Author: Turunen, Jarno; Marttila, Hannu; Kämäri, Maria; Saari, Markus; Heikkinen, Kaisa; Postila, Heini; Koljonen, Saija
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2019
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 46/2019
ISBN: 978-952-11-5096-8
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/306978
Abstract: Valuma-alueiden eroosio ja vedessä kulkeutuvan kiintoaineen sedimentaatio ovat luonnollisia prosesseja virtavesissä. Ne ylläpitävät virtavesien elinympäristöjen monimuotoisuutta. Ihmistoiminta, erityisesti maankäyttö, on kuitenkin merkittävästi lisännyt eroosiota ja hienon kiintoaineksen määrää virtavesissä, millä on lukuisia haitallisia vaikutuksia virtavesien ekosysteemeihin. Tässä kirjallisuuskatsauksessa kuvataan virtavesien luontaisen sekä ihmistoiminnan muuttaman kiintoaineen eroosion ja sedimentaation merkitystä virtavesissä. Katsauksessa käsitellään liiallisen kiintoainekuormituksen ja sedimentaation vaikutuksia virtavesien perustuotantoon ja vesikasvillisuuteen, pohjaeläimiin, kaloihin sekä mikrobeihin ja hajotusprosesseihin. Lisäksi käsitellään kiintoainekuormituksen ja sedimentaation arvioinnin ja vesienhoidon kannalta keskeisiä seuranta-, vesiensuojelu- ja kunnostusmenetelmiä sekä tutkimustarpeita.
Subject (yso): virtavedet
valuma-alueet
vesienhoito
kiintoaines
sedimentaatio
eroosio
ihmistoiminta
maankäyttö
kunnostus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record