Svensk Körklang. Historiska, fonetiska och pedagogiska aspekter

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019111538248
Title: Svensk Körklang. Historiska, fonetiska och pedagogiska aspekter
Author: Lundblad, David
Date: 2019
Thesis level:
Belongs to series: EST-julkaisusarja
URI: http://hdl.handle.net/10138/306986
URN:NBN:fi-fe2019111538248
Abstract: This thesis aims to show factors that have formed the basis for what we today can term as the Swedish choir sound. Historical ideals are compared with more modern research in my quest to describe the origin of how a Swedish choir singer sounds. By comparing how Swedish vowels affect over-tones in the singing voice in different ways, I will explain how this also affects the sound of a choir. In this way, I want to describe a sound that is not typical for a particular choir leader or choir, but a sound that spans the genre and generation boundaries within classical art music. The main parts of the dissertation are: Amateurs and professionals - a Swedish tradition, Swedish, the singing lan-guage and Early Swedish choir pedagogy. My concerts related to this thesis have been aimed to show the connection between not only language and the sound, but also repertoire and the sound. In this thesis I explain the linguistic and social phenomena that have laid the foundation for the fact that today there is a way of singing that has come to be something of a national symbol for the choir-singing nation of Sweden.Målet med den här avhandlingen är att visa på faktorer som har legat till grund för det som vi idag kan benämna svensk körklang. I avhandlingen jämförs historiska ideal med modernare forskning i min strävan att beskriva ursprunget av hur en svensk körsångare låter. Genom att jämföra hur svenska vokaler påverkar övertoner i sångrösten på olika sätt skall jag förklara hur detta även påverkar klangen hos en kör. Jag vill på detta sätt beskriva en klang som inte är typisk för en speciell körledare eller en kör, utan som spänner över genre- och generationsgränserna inom den klassiska konstmusiken. Avhandlingens huvuddelar är följande: Amatörer och professionella – en svensk tradition, Svenska, det sjungande språket och Tidig svensk körpedagogik. Mina konserter kopplade till denna avhandling har haft som syfte att visa på sambandet mellan såväl språket och klangen, som repertoaren och klangen. I denna avhandling förklarar jag de språkliga och sociala fenomen som har lagt grunden till att det idag finns ett sångsätt som har kommit att bli något av en nationalsymbol för den körsjungande nationen Sverige.
Subject (ysa): amatöörimuusikot
ammattilaiset
laulaminen
kieli
vokaalit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
302612_SibA_Lundblad_verkkoversio.pdf 4.669Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record