Hyvä paha inkluusio : Inklusiivisen musiikkikasvatuksen tutkimus 2000-luvulla

Visa fullständig post

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019111538280
Titel: Hyvä paha inkluusio : Inklusiivisen musiikkikasvatuksen tutkimus 2000-luvulla
Författare: Marttila, Hanna
Datum: 2019
Nivå:
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/306987
URN:NBN:fi-fe2019111538280
Abstrakt: Tutkin inklusiivisen musiikkikasvatuksen tutkimuskirjallisuutta 2000-luvulla. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Millaista inkluusiota koskevaa tutkimusta musiikkikasvatuksen tieteenalalla on tehty viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana? 2) Tarjoaako tutkimustieto työkaluja inklusiivisen musiikkiluokan saavuttamiseen käytännössä? Tämä kandidaatintutkielma on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ja se on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Keskeisiä käsitteitä tutkimuksessa ovat inkluusio ja yhdenvertaisuus. Tärkeimmät tutkimustulokset osoittavat, että inklusiivista musiikkikasvatusta on jo tutkittu paljon tapaustutkimusten muodossa, mutta tutkimusta juuri koulun musiikkituntien käytännöstä ja inkluusion toteutumisesta tällä kentällä ei ole vielä tarpeeksi. Tutkimus myös tarjoaa uusia lähestymistapoja inkluusion käytännön toteuttamiseen, mutta vastauksia joudutaan vielä etsimään paljon muista tieteistä. Tarvitsemme lisää tutkimusta poliittisista päätöksistä aina käytännön luokkatyöhön asti, jotta osaamme arvioida, mikä inkluusion tila nykyisessä musiikkikasvatuksessa on. Inkluusio tarvitsee proaktiivisen yhteiskunnan ja koulutusta aiheesta tarvitaan vielä paljon.
Subject (ysa): musiikkikasvatus
inkluusio


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Kandidaatintutkielma_Hanna_Marttila_kirjastoon.pdf 262.5Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post