Hyvä paha inkluusio : Inklusiivisen musiikkikasvatuksen tutkimus 2000-luvulla

Show simple item record

dc.contributor.author Marttila, Hanna
dc.date.accessioned 2019-11-15T08:19:35Z
dc.date.available 2019-11-15T08:19:35Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/306987
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2019111538280
dc.description.abstract Tutkin inklusiivisen musiikkikasvatuksen tutkimuskirjallisuutta 2000-luvulla. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Millaista inkluusiota koskevaa tutkimusta musiikkikasvatuksen tieteenalalla on tehty viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana? 2) Tarjoaako tutkimustieto työkaluja inklusiivisen musiikkiluokan saavuttamiseen käytännössä? Tämä kandidaatintutkielma on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ja se on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Keskeisiä käsitteitä tutkimuksessa ovat inkluusio ja yhdenvertaisuus. Tärkeimmät tutkimustulokset osoittavat, että inklusiivista musiikkikasvatusta on jo tutkittu paljon tapaustutkimusten muodossa, mutta tutkimusta juuri koulun musiikkituntien käytännöstä ja inkluusion toteutumisesta tällä kentällä ei ole vielä tarpeeksi. Tutkimus myös tarjoaa uusia lähestymistapoja inkluusion käytännön toteuttamiseen, mutta vastauksia joudutaan vielä etsimään paljon muista tieteistä. Tarvitsemme lisää tutkimusta poliittisista päätöksistä aina käytännön luokkatyöhön asti, jotta osaamme arvioida, mikä inkluusion tila nykyisessä musiikkikasvatuksessa on. Inkluusio tarvitsee proaktiivisen yhteiskunnan ja koulutusta aiheesta tarvitaan vielä paljon. fi
dc.format.extent 30 fi
dc.language.iso fin fi
dc.title Hyvä paha inkluusio : Inklusiivisen musiikkikasvatuksen tutkimus 2000-luvulla fi
dc.subject.ysa musiikkikasvatus fi
dc.subject.ysa inkluusio fi
dc.type.ontasot kandidaatin tutkielma fi
dc.contributor.organization Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus fi
dc.format.content fulltext fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kandidaatintutkielma_Hanna_Marttila_kirjastoon.pdf 262.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record