Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2014–2015

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/306991

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_43_2019.pdf 882.7Kb PDF View/Open
Title: Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2014–2015
Author: Attila, Mikko; Hyvärinen, Heini; Nguyen, Emmi
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2019
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 43/2019
ISBN: 978-952-11-5090-6
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/306991
Abstract: Valtion ympäristölupaviranomainen eli neljä aluehallintovirastoa antoi vuonna 2014 yhteensä 818 ja vuonna 2015 yhteensä 852 ympäristönsuojelulain mukaista lupapäätöstä. Näiden lisäksi myös kunnissa annettiin huomattava määrä ympäristölupia ympäristövaikutuksiltaan pienemmille toiminnoille. Eniten lupia annettiin eläinsuojille, jätteiden käsittelylle sekä turvetuotannolle, jotka yhdessä kattoivat 46–56 % kaikista annetuista luvista. Lupia annettiin runsaasti myös energiantuotantoon, jätevedenpuhdistamoille, malmien ja mineraalien kaivamiseen ja tuotantoon, kemianteollisuuteen sekä kemikaalien tai polttoaineiden varastointiin, käyttöön tai käsittelyyn. Ympäristölupahakemuksista noin neljäsosa käsiteltiin alle kahdeksassa kuukaudessa ja noin 55 %:ssa käsittelyaika oli yli vuoden. Keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2014 oli 17,7 kuukautta ja vuonna 2015 17,2 kuukautta. Asianosaisten muistutuksia ja mielipiteitä jätettiin lukumääräisesti eniten turvetuotannon hakemuksiin liittyen. Valitus tehtiin 18–20 %:sta lupapäätöksiä. Eniten valituksia jätettiin turvetuotannon luvista.
Subject (yso): ympäristönsuojelulaki
ympäristöluvat
lainsäädäntö
aluehallintovirastot
ympäristövaikutukset
jätteiden käsittely
eläinsuojat
turvetuotanto
viranomaiset
valtio
kunnat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record